Normy czasu pracy pracownika niepełnosprawnego – część etatu


30 maja 2017 1 min. czytania

Z uwagi na uprzywilejowanie pracowników niepełnosprawnych, przedsiębiorca może napotkać kłopoty w określeniu prawidłowej normy pracy zatrudniając pracownika na niepełny etat. Jak poprawnie wyliczyć normy czasu pracy pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego na część etatu? 

Normy czasu pracy pracownika niepełnosprawnego – część etatu

Normy czasu pracy pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego na część etatu

Normy czasu pracy pracowników niepełnosprawnych w stopniu znaczącym lub umiarkowanym określa ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zgodnie z art. 15 ust. 2:

Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

Zatrudniając na pół etatu pracownika niepełnosprawnego w wymiarze 20 godzin tygodniowo, pracodawcy często proporcjonalnie obniżają normę czasu pracy. W danym przykładzie przy zatrudnieniu na pół etatu, szacują że norma nie powinna przekraczać 3,5 godzin na dobę. Oraz 17,5 godziny tygodniowo. W pierwszej kwestii należy podkreślić, że ustalone normy czasu pracy mają charakter uniwersalny i nie są uzależnione od wymiaru etatu danego pracownika. Wyznaczenie normy pracy ma na celu określenie maksymalnego  obciążenia pracą pracownika w wymiarze doby, tygodnia i okresu rozliczeniowego, które zdaniem usługodawcy nie wywierają negatywnego wpływu na zdrowie danego pracownika. Według powyższego normy pracy nie powinny zostać proporcjonalnie pomniejszone w stosunku do części wykonywanego etatu.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu