Niższy ZUS od 2019 roku


30 czerwca 2018 3 min. czytania

Niższy ZUS od 2019 roku dla firm o niskich przychodach, tak zakłada nowy projekt ustawy, który został przyjęty przez Rząd.  Ustawa skierowana jest do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. 

W dniu 26.06.2018 r. Rząd przyjął projekt nowej ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę.

Dla kogo niższy ZUS ?

Przede wszystkim z niższego ZUSu będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, których przychód nie przekroczy 30krotności minimalnego wynagrodzenia. W 2018 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 2100 zł a więc limit na cały rok wynosiłby 63.000 zł (2100×30). Na rok 2019  proponowane minimalne wynagrodzenie ma wynieść 2.220 zł. W konsekwencji przedsiębiorcy chcący skorzystać z niższego ZUS w ciągu roku nie mogliby przekroczyć 66.600 zł, co daje średnie miesięczny przychody na poziomie 5.550 zł.

Podsumowując, pierwszy warunek to osiągnięte przychody nie mogą przekroczyć 30krotności minimalnego wynagrodzenie. W przypadku gdy dany przedsiębiorca zawiesza działalność lub rozpoczyna w trakcie roku, limit przychodu ulega proopcjonalnemu zmniejszeniu.
Drugi warunek, to prowadzenie działalności gospodarczej w roku poprzedzającym przez co najmniej 60 dni.
Trzeci warunek wskazuje na to, że z niższego ZUS nie mogą skorzystać przedsiębiorcy, wykonujący działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy.
Czwarty warunek, podatnik nie może równocześnie korzystać z preferencyjnej podstawy wymiaru składek dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą (tzw. mały ZUS).
Wyłączeniu podlegają również,  osoby, do których w poprzednim roku kalendarzowym miały zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i korzystali ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT.
Ponadto należy wskazać, że osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą będzie mogła korzystać z niższego ZUS przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia działalności.

Ile wyniesie Niższy ZUS?

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii podaje, że przedsiębiorcy w 2019 r. zaoszczędzą 1,5 mln zł. Szacuje się że z niższego ZUS może skorzystać 200 tyś. przedsiębiorców. Dziś przedsiębiorcy płacą ZUS w kwocie 1228,70 zł. Po zmianach składki miałyby wynieść ok. 660 zł – najniższe. Składka ta proporcjonalnie będzie rosła w zależności od przeciętnych przychodów przedsiębiorców.  Proporcjonalnemu zmniejszeniu nie ulega oczywiście składka zdrowotna, która zawsze wynosi tyle samo, obcnie 319,94 zł.
Niższy ZUS w powiązaniu ze zwolnieniem ze składek społecznych, a następnie z ZUS preferencyjnym może dać ulgę przedsiębiorcy nawet przez 60 miesięcy. Przypomnieć należy, że przedsiębiorca dziś rozpoczynający działalność, który oczywiście nie wykonywał działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 60 miesięcy, może skorzystać z ulgi na stary. Ulga na start została wprowadzona tzw. konstytucją biznesu i zwolnienie z opłacania składek społecznych wynosi 6 pełnych miesięcy. Następnie przedsiębiorca może skorzystać z preferencyjny ZUS tzw. mały ZUS. W br. mała składka ZUS wynosi 519,29 wraz ze składką chorobową. Przez kolejne 30 miesięcy osoba prowadząca jednoosobową działalność będzie mogła skorzystać z niższego ZUS.
Proponowane zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2019 roku.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu