Czy od wydatków, które nie stanowią kosztu uzyskania przychodu, można odliczać VAT?


7 kwietnia 2018 1 min. czytania

Od początku tego roku limit transakcji gotówkowych wynosi 15 000 zł. Załóżmy, że czynny podatnik VAT dokonała zakupu za kwotę 24 600 zł (w tym 23% VAT). Czy może odliczyć VAT z tytułu tej transakcji?

Na wstępie przypomnę, że limit 15 000 zł dotyczy transakcji, w których obiema stronami są przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie ma zatem znaczenia, jeśli przynajmniej jedną stroną jest osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą.

Przepis art. 22 ust. 1 ustawy ustawy z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej wskazuje, że transakcje między przedsiębiorcami na kwotę przewyższające 15 000 zł  powinny być dokonywane bezgotówkowo tj. za pośrednictwem rachunku bankowego, kompensata, barter, karta płatnicza, PayPal, PayU.

Niezaliczenie wydatku do kosztów, a odliczenia VAT

W opisanym przypadku wydatek jest na kwotę większą niż 15 000 zł i jest uregulowany gotówką, zatem zgodnie z art. 22p ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stanowi kosztu podatnika.

Natomiast art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, wskazuje na to, że jeśli dany wydatek wykorzystywany jest do dzialalności opodatkowanej, to przedsiębiorca ma prawo odliczyć z VAT faktury. Stanowisko to zostało potwierdzone wyrokami sądów np. NSA sygn. akt I FSK 1461/10.

Brak możliwości zaliczenia wydatku do kosztów, nie pozbawia podatnika możliwości odliczenia podatku VAT z tytułu tej transakcji.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu