Dnia 13 kwietnia 2016 roku przez sejm została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zapewne wprowadzi to niemałe zamieszanie i w związku z tym zachęcam do zapoznania się z tymi informacjami.

Projekt tej ustawy przewiduje między innymi wprowadzenie następujących zmian:

  1. zmniejszenie limitu transakcji gotówkowych między przedsiębiorcami z 15 000 EUR do 15 000 PLN,

  2. podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych nie zaliczą do kosztów, wydatków w części w jakiej płatność przekracza kwotę 15 000 PLN i nie zostały zapłacone za pośrednictwem rachunku płatniczego,

  3. jeżeli podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zaliczą do kosztów, wydatki przekraczające kwotę 15 000 PLN i nie zostaną one opłacone za pośrednictwem rachunku płatniczego, to wówczas o nadwyżkę ponad te kwotę należy pomniejszych koszty lub jeśli nie ma ich wystarczająco dużo, należy zwiększyć przychód podatnika, czynności te będą wykonywane w miesiącu, w którym dokonano płatności,

  4. limit 15 000 PLN odnosi się do kosztów, w tym także wydatków związanych z nabyciem lub wytworzeniem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

 Nowy limit transakcji gotówkowych

W uzasadnieniu do projektu wskazano, że proponowane zmiany wpłyną pozytywnie na wzrost uczciwej konkurencji między przedsiębiorcami oraz zmniejszanie szarej strefy. W efekcie przyczynią się to do zwiększenia dochodów budżetu państwa oraz ograniczenia fikcyjnych transakcji w tym wyłudzeń VAT i “prania brudnych pieniędzy”.

Jeśli ustawa zostanie podpisana przez prezydenta, to będzie obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku i będzie się odnosić do płatności dotyczących transakcji zawartych po dniu wejścia w życie ustawy.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu