Niektóre formy pomocy posiadają jasno sprecyzowane cele, na które mogą zostać wydane. Sprawdź, na co możesz wydać otrzymane środki w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Świadczenie postojowe

Wypłaty świadczenia postojowego mogą być przeznaczone na wydatki osobiste. Nie muszą, ale mogą pokrywać się z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Mikropożyczka

Mikropożyczka przewidziana jest na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności. Czym są bieżące koszty? Np. podatek VAT, podatek dochodowy, składki ZUS, koszty najmu lokalu, czynsz, abonament telefoniczny, paliwo do samochodu. Czyli wszystko to, co służy utrzymaniu działalności.

Zwolnienie z ZUS

Zwolnienie ze składek nie daje nam de facto dodatkowych środków, ale warto pamiętać, o tym, że składek tych nie zaliczymy do kosztów uzyskania przychodu i nie obniżymy podatku składką zdrowotną. Opłacając pełny ZUS w wysokości 1431,48 zł będziemy tak naprawdę „do przodu” około 900 zł.

Subwencja PFR z Tarczy Finansowej

Zgodnie z regulaminem podanym przez PFR, środki pozyskane z subwencji mogą zostać wykorzystane wyłącznie na poniższe cele.

  1. Pokrycie kosztów działalności gospodarczej, w tym wynagrodzenia pracowników, koszty zakupy towarów i materiałów, koszty usług obcych, bieżące koszty obsługi finansowania zewnętrznego, koszty najmu, czynności publicznoprawne, zakup urządzeń i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności.
  2. Przedterminową spłatę kredytów, ale nie więcej niż 25% przyznanej kwoty subwencji.

Uwaga. Środki z subwencji PFR nie mogą zostać przeznaczone na płatności do właściciela działalności, ani osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem. Nie mogą również zostać użyte do nabycia lub przejęcia innego przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie do działalności gospodarczej z PUP

Dofinansowanie od Starosty dla przedsiębiorcy, który nie zatrudnia pracowników może zostać wykorzystane na dowolne wydatki związane z działalnością gospodarczą.

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników

Środki pozyskane z Wojewódzkiego lub Powiatowego Urzędu Pracy na pokrycie części wynagrodzeń pracowników powinny być przeznaczone wyłącznie na wypłatę wynagrodzeń.

Przedsiębiorca ma również obowiązek zwrotu niewykorzystanej nadpłaty dofinansowania, jeśli pracownik nie pobierał pensji i korzystał np. na zasiłku opiekuńczego. Na zwrot przedsiębiorca ma 30 dni od dnia wypłaty ostatniej transzy dofinansowania.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu