Limit zwolnienia podatkowego z VAT to 200 000 zł. Niektóre działalności mieszczą się w limicie, ale nie mają prawa do zwolnienia

Aneta Socha-Jaworska

Kto nie może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT? Często takie pytania zadają sobie osoby zainteresowane założeniem działalności, a także sami księgowi.

Zwolnienie podmiotowe z VAT jest to zwolnienia na podstawie obrotu podatnika. W odniesieniu do 2017 roku mogą z niego korzystać podatnicy, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Jeśli działalność założona została w trakcie roku, to kwotę graniczną określa w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym. Te informacje podałam tytułem wstępu, a teraz przejdźmy do pytania głównego, które zawarłam w tytule.

Kto nie może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT_

Kto nie może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT?

Odpowiedź na to pytanie ustawodawca zamieścił w art. 113 ust. 13 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług. Mianowicie ze zwolnienia podmiotowego z VAT nie może skorzystać podatnik, który 

 1. dokonuje dostaw:
  • towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy (między innymi złota, srebra, platyny nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, proszku, a także wyroby jubilerskie, zbiory muzealne),
  • towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:
   • energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0),
   • wyrobów tytoniowych,
   • samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,
  • budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b (bo tutaj podatnik korzysta ze zwolnienia przedmiotowego),
  • terenów budowlanych,
  • nowych środków transportu,
 2. świadczących usługi:
  • prawnicze,
  • w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
  • jubilerskie,
 3. nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.