Pojawiły się propozycje dotyczące minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 roku. Odnosząc się d tych prognoz możemy także oszacować przewidywaną minimalną stawkę godzinową, a także podstawę do opłacania minimalnego małego ZUS-u.

Bazując na ostatnich doniesieniach należy zauważyć, że Ministerstwo Finansów proponuje ustalenie kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 roku na poziomie 2049 zł brutto. Oczywiście nie jest jeszcze to przesądzone i może okazać się, że kwota ta ulegnie zmianie. Wiążące informacje mają zostać podane w najbliższym czasie.

Ponadto należy zauważyć, że od początku tego roku obowiązuje minimalna stawka godzinowa. Kwota ta jest uzależniona od minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jeśli okazałoby się, że kwota 2049 zł zostanie utrzymana, to kwota minimalnej stawki na 2018 rok wyniosłaby 13,30 zł za godzinę.

  • minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 r. wynosi 2000 zł,
  • prognozowane minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 r. 2049 zł,
  • kwota od której liczymy minimalną stawkę godzinową 13 zł,
  • wyliczenie przedstawia się następująco : 2049 zł /2000 zł *13 zł = 1,024 * 13 zł = 13,31, 
  • po zaokrągleniu zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wynosiłoby 13,30 zł.

Minimum na 2018 roku – plany

Należy także pamiętać, że kwota minimalnego wynagrodzenia za prace, nie pozostaje bez znaczenia dla przedsiębiorców opłacających tzw. preferencyjny ZUS. Uprzywilejowana grupa osób może opłacać składki społeczne od kwoty nie mniejszej niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Oznaczałoby to 30% z 2049 zł, czyli 614,70 zł.

Tak jak wspomniałam wyżej, opisane informacje to póki co plany, które w najbliższym czasie zostaną zweryfikowane. 

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu