MF w trybie pilnym wprowadza rozporządzenie. Podatnicy otrzymają zwrot części zaliczek podatkowych za styczeń

W piątek wieczorem (7 stycznia) Ministerstwo Finansów poinformowało, że wprowadza rozporządzenie zmieniające technikę poboru zaliczek na podatek dochodowy. Osoby, które zgłaszały, że ich pensje w styczniu były mniejsze, otrzymają „jak najszybciej” wyrównanie.

Stracili głównie nauczyciele, pielęgniarki i mundurowi

Od kilku dni w mediach trwa dyskusja o pierwszych skutkach Polskiego Ładu. Jak informują pracownicy sektora budżetowego (głównie nauczyciele i personel ochrony zdrowia), ich pierwsze wynagrodzenia wypłacone w styczniu były zmniejszone średnio o 300 zł. Na dowód publikowali paski wynagrodzenia dostarczane przez pracodawcę. Był to wynik niezłożenia przez wielu pracowników oświadczenia PIT-2. Zgodnie z prawem tylko dzięki niemu pracodawca ma możliwość pomniejszenia miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy o 1/12 kwoty wolnej od podatku (425 zł).

Wystarczy je złożyć raz i zazwyczaj pracownicy robią to w momencie podpisania umowy o pracę. Obniżki dotknęły tych, którzy nigdy nie składali PIT-2.

Rozporządzenie w trybie pilnym

Późnym wieczorem 7 stycznia 2022 r. na profilu Twitterowym Ministerstwa Finansów pojawiła się informacja, że Minister Finansów w trybie pilnym podpisał rozporządzenie zmieniające zasady poboru zaliczek. Docelowo ma ono umożliwić pracownikom, których dotknęła sytuacja wyrównanie różnicy (straty), jaką ponieśli przez brak zastosowania miesięcznej kwoty wolnej od podatku.

„Usprawniamy proces wdrażania podatkowych zmian Polskiego Ładu tak, żeby w kolejnych miesiącach podatnicy nie mieli mniejszej pensji na rękę, niż te wynikające z założeń programu. Chcemy, by osoby, które otrzymały mniejszą pensję w styczniu, jak najszybciej dostały wyrównanie wypłaty pensji”.

– czytamy na stronie Ministerstwa Finansów.

Jeśli pieniądze nie zostały jeszcze przelane do US, można je zwrócić

Wśród najważniejszych zmian, jakie wprowadza rozporządzenie Ministra Finansów jest zapis:

§ 4. W przypadku gdy płatnik w styczniu 2022 r. pobrał zaliczkę w części odpowiadającej nadwyżce obliczonej zgodnie z § 1 ust. 1 i nie przekazał tej zaliczki na rachunek urzędu skarbowego, płatnik ten niezwłocznie zwraca tę nadwyżkę podatnikowi.

Oznacza to, że jeśli pracodawca (występujący w roli płatnika) nie przelał jeszcze fizycznie zaliczki na podatek dochodowy do urzędu skarbowego ma obowiązek niezwłocznie zwrócić pracownikowi (podatnikowi) jej część wynikającą z zastosowania kwoty wolnej od podatku i części kosztów uzyskania przychodu.

Aby odzyskać część zaliczki, wciąż należy złożyć PIT-2

Jeśli podatnik nie złożył jeszcze deklaracji PIT-2, a zostało mu wypłacone wynagrodzenie, ma prawo je jeszcze złożyć i zostanie mu ono zaliczone. Służy temu paragraf o przedłużeniu terminów zapłaty zaliczek dla płatników, aby mogli oni wstrzymać się z przelewem do US do czasu otrzymania deklaracji PIT-2. Nie jest jednak określone, co w przypadku jeśli przelew już wyszedł. Czy nadpłata zostanie zaliczona na poczet zaliczki płaconej w lutym, czy zwrócona na konto podatnika.

Zwrot części zaliczki dotycz jednak tylko podatnika (pracownika), który otrzymał przychód „w wysokości nieprzekraczającej 12 800 zł, przy czym limit ten stosuje się odrębnie dla każdego źródła tych przychodów”.

Zamysł jest taki, żeby wysokość zaliczki była wyrównywania do zeszłego roku (na dzień 31 grudnia 2021). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jutrzejszym (8 stycznia 2022 r.).

Formularze do pobrania – inFakt

Jeśli szukasz gotowych wniosków i oświadczeń (np. dla wspólnego rozliczenia się z małżonkiem lub skorzystania z Ulgi na powrót), skorzystaj z darmowych formularzy do pobrania inFakt. Kliknij w przycisk poniżej: