Jak wyrejestrować kasę fiskalną? Czy można ją odsprzedać albo pożyczyć innej firmie?


23 kwietnia 2019 4 min. czytania

Zamknięcie firmy, w której była użytkowana kasa fiskalna oznacza szereg czynności do wykonania. Sprawdźcie, jak wygląda likwidacja kasy fiskalnej krok po kroku.

Obowiązki związane z wprowadzeniem kasy fiskalnej do firmy

Proces wprowadzenia kasy fiskalnej do działalności wymaga od przedsiębiorcy podjęcia szeregu czynności:

 • przed rozpoczęciem sprzedaży trzeba powiadomić urząd skarbowy o zamiarze stosowania kasy, liczbie kas i miejscu ich użytkowania,
 • kasa musi mieć homologację Ministerstwa Finansów (nie można jej np. wydzierżawić),
 • przedsiębiorca przechowuje dowód zapłaty za zakup kasy,
 • korzystanie z kasy trzeba rozpocząć w terminie wymaganym przez przepisy,
 • w ciągu 7 dni od rozpoczęcia stosowania kasy konieczne jest zawiadomienie o tym fakcie urzędu skarbowego.

Można, na szczęście, skorzystać z ulgi na jej zakup i zarówno wliczyć jej zakup w koszty, jak i dodatkowo skorzystać ze zwrotu części kwoty zakupu.

15 pytań o kasę fiskalną

Kasy fiskalnej nie można oddać ani wydzierżawić

Kasy fiskalnej nie można po prostu wyrzucić, oddać do serwisu na części lub wydzierżawić innej firmie – konieczna jest odpowiednia procedura.

Pozbycie się kasy fiskalnej ma miejsce w przypadku likwidacji działalności gospodarczej. Chwilowe zawieszenie jej użytkowania, np. z powodu zmiany profilu firmy, nie wymaga podejmowania tego typu czynności.

Prześledźmy proces likwidacji kasy fiskalnej krok po kroku:

I. RAPORTY

W pierwszej kolejności należy wykonać fiskalny raport dobowy (w ostatnim dniu korzystania z kasy) oraz raport miesięczny.

II. WNIOSEK O ODCZYT

Następnie należy złożyć wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o dokonanie odczytu pamięci kasy fiskalnej – wniosek ten składa się do 7 dni od dnia zakończenia jej używania.

Wniosek taki powinien zawierać: dane podatnika, numer kasy fiskalnej (unikatowy, ewidencyjny, fabryczny), daty fiskalizacji kasy oraz adres, gdzie znajdowała się kasa. Wzór znajdziemy w załączniku do rozporządzenia o kasie fiskalnej.

Jeśli kasa zakupiona była z zastosowaniem ulgi, informacja ta również powinna się znaleźć w dokumencie. Jeśli kasa użytkowana była krócej niż 3 lata, konieczny będzie zwrot ulgi.

III. WNIOSEK O WYREJESTROWANIE KASY

Kolejny krok to złożenie wniosku do naczelnika urzędu skarbowego o wyrejestrowanie kasy z ewidencji.

Wniosek należy złożyć do naczelnika urzędu skarbowego, w którym kasa była rejestrowana. Musi on zawierać: dane podatnika, numer kasy fiskalnej (unikatowy, ewidencyjny, fabryczny), daty fiskalizacji, miejsce instalacji oraz datę wyrejestrowania kasy.

IV. ODCZYT PAMIĘCI

W dalszej kolejności serwisant dokonuje odczytu zawartości pamięci kasy fiskalnej w obecności pracownika urzędu skarbowego – polega to po prostu na wykonaniu raportu rozliczeniowego za cały okres funkcjonowania kasy fiskalnej.

V. PROTOKÓŁ

Na koniec należy sporządzić protokół z czynności odczytania zawartości pamięci kasy fiskalnej.

Protokół ten sporządza się w trzech egzemplarzach, które trafiają do serwisanta, pracownika urzędu skarbowego i przedsiębiorcy.

likwidacja kasy fiskalnej

Zwrot ulgi na kasę fiskalną

Ulgę trzeba oddać, jeśli do 3 lat od zakupu kasy:

 • działalność została zlikwidowana,
 • doszło do kradzieży lub zniszczenia urządzenia,
 • nastąpiło spóźnienie z przeglądem technicznym,
 • przeglądu dokonał nieautoryzowany serwis.

Nie trzeba zwracać ulgi na kasę fiskalną w przypadku, gdy urządzenia się nie używa, ale nadal znajduje się ono w firmie.

Zwrotu ulgi na kasę fiskalną trzeba dokonać na konto urzędu skarbowego do:

 • 25. dnia miesiąca (rozliczający się miesięcznie z VAT) lub kwartału (rozliczający się kwartalnie z VAT), w którym nastąpiła utrata dofinansowania,
 • końca miesiąca następującego po miesiącu utraty ulgi – w przypadku zwolnionych z VAT.

Zwrot ulgi na kasę fiskalną

Zawieszenie działalności nie oznacza obowiązku likwidacji kasy fiskalnej

Każdy przedsiębiorca ma prawo do zawieszenia swojej działalności gospodarczej – na czas od 30 dni do 24 miesięcy. Pojawia się pytanie o to, czy zawieszenie należy traktować podobnie jak likwidację firmy.

Zgodnie z wypowiedziami organów skarbowych, zawieszenie działalności nie pociąga za sobą konieczności wykonania kroków właściwych dla zamknięcia firmy.

Co za tym idzie – przedsiębiorca nie musi robić nic dodatkowego w kontekście posiadanej kasy fiskalnej.

Załóż bezpłatne konto i korzystaj!

 • Kontaktuj się z księgowymi od poniedziałku do soboty w godzinach 7 – 22
 • Czytaj praktyczny newsletter
 • Testuj księgowość online i fakturowanie – za darmo!

Załóż konto

Masz pytania? Zostaw komentarz lub wyślij wiadomość na adres info@infakt.pl.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu