Co zrobić z popsutym sprzętem, który został wrzucony w koszt firmowy? Jak przeprowadzić procedurę likwidacji środka trwałego?

Zniszczony sprzęt, który nie nadaje się już do sprzedaży można zlikwidować. Co ważne, takie postępowanie nie jest obarczone koniecznością zapłaty żadnych podatków. Likwidacja firmowego majątku wymaga jednak pewnych formalności.

Zużyty sprzęt można zlikwidować – jak to zrobić?

Każdy zakup, który przedsiębiorca „wrzuci” w koszty automatycznie zostaje potraktowany jako firmowy. Tym samym nie ma możliwości, by ot tak, sprzedać go czy wyrzucić. Z każdym takim działaniem wiążą się określone konsekwencje i formalności.

Jeśli sprzęt po prostu się zepsuje, zestarzeje albo jest na tyle zniszczony, że nie nadaje się ani do dalszego użytku, ani do sprzedaży, przedsiębiorca może go zlikwidować. W praktyce sprowadza się to do oddania danej rzeczy do skupu, przekazania firmie zajmującej się recyclingiem lub wywiezieniu na wysypisko śmieci.

Przedsiębiorca, który zdecyduje się na taki krok nie musi płacić żadnych podatków – tak VAT, jak i dochodowego. To odróżnia utylizację od dwóch innych form wycofania sprzętu z firmy, czyli przekazania do majątku prywatnego (wymaga zapłaty zapłaty VAT, jeżeli przysługiwało prawo do jego odliczenia przy nabyciu) oraz sprzedaży (płaci się oba te podatki).

Likwidacja firmowego majątku kosztem

Generalnie utylizacja majątku firmy może stanowić dla przedsiębiorcy koszt uzyskania przychodu. Również w sytuacji, gdy do zniszczenia doszło w wyniku losowego zdarzenia. Mowa tu o kradzieży, zalaniu, pożarze, itp. W takim przypadku strata sprzętu traktowana jest jako likwidacja.

Likwidacja firmowego majątku kosztem

Zaliczenie do kosztów wymaga tu jednak pewnej dodatkowej dokumentacji, którą może stanowić np. protokół od policji lub straży pożarnej. Ważne, by dokument potwierdzał konkretne zdarzenie i utratę firmowego majątku. Stratę można ująć w kosztach wyłącznie w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie przyczynił się do jej poniesienia. Jeżeli zachował się lekkomyślnie, nie nie dbając przykładowo o odpowiednie zabezpieczenia, to nic nie rozliczy.

Może się jednak zdarzyć, że utylizacja majątku nie będzie kosztem. Stanie się tak jeżeli środek trwały nie został w pełni zamortyzowany i nie jest już przydatny w działalności gospodarczej ze względu na zmianę jej profilu.

Utylizacja powinna zostać właściwie udokumentowana

Najczęściej spotykanym dokumentem w przypadku utylizacji firmowego majątku jest protokół likwidacyjny. Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się go sporządzić, powinien zadbać, by znalazły się w nim:

  • data likwidacji,
  • przyczyna likwidacji,
  • określenie składnika majątku, którego dotyczy likwidacja,
  • podpis osoby sporządzającej protokół.

Gdy sprzęt ulega awarii i przedsiębiorca postanawia go zlikwidować, dobrze, by posiadał opinię serwisanta o jego stanie technicznym. Z kolei, kiedy utylizowane są akcesoria elektroniczne należy oddać urządzenie do punktu odbioru zużytej elektroniki, a także zachować potwierdzenie tego faktu.

Te dokumenty mogą przydać się w trakcie ewentualnej kontroli podatkowej. Przedsiębiorca musi być w stanie udowodnić, że prawidłowo zlikwidował dany sprzęt. Niewłaściwa utylizacja może oznaczać karę finansową.

Chcesz rozliczać majątek firmowy w prosty sposób?

  • Przetestuj inFakt za darmo, wystaw bezbłędną e-fakturę w minutę.
  • Prowadź samodzielnie prostą księgowość online lub wybierz sprawdzonego księgowego.

Wystaw testową e-fakturę

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.