Leasing samochodu osobowego – co należy wiedzieć?

Leasing to jeden ze sposobów umożliwiających zakup samochodu bez jednorazowego nadwyrężania firmowego budżetu. Umożliwia to utrzymanie płynności finansowej i pozwala cieszyć się autem w działalności. Trzeba jednak pamiętać, że zasady leasingu samochodu osobowego bywają skomplikowane. Co więc przedsiębiorca powinien o nim wiedzieć?

1. Istotne kwestie o leasingu – które nie każdy zna

Leasing samochodu osobowego kryje w sobie wiele aspektów z istnienia, których przedsiębiorcy nie zdają sobie sprawy. Przykładowo każdy przyszły leasingobiorca przy zawieraniu umowy powinien dobrze zapoznać się z zapisami, które zawiera Tabela Opłat i Prowizji. Z czego to wynika? Otóż w tym dokumencie znajduje się wyszczególnienie wszelkich dodatkowych opłat, jakie leasingobiorca może ponieść na rzecz leasingodawcy. Wśród nich choćby konieczność dopłaty, żeby autem jeździła tzw. „osoba trzecia” (np. małżonek).

Przedstawiamy 7 kwestii odnoszących się do leasingu samochodu, o których z pewnością warto wiedzieć podejmując decyzję o wyborze takiego sposobu sfinansowania zakupu firmowego auta.

2. Leasing samochodu osobowego – jaki wykup jest opłacalny?

W myśl zasad rządzących leasingiem przedsiębiorca może po jego zakończeniu wykupić auto za określony z góry procent wartości lub ustaloną w umowie kwotę. Możliwe są tutaj dwie opcje:

  • wykup samochodu „na firmę”,
  • wykup prywatny.

Od tego, którą opcje wybierze przedsiębiorca zależy sposób rozliczenia takiego wykupu. Ale nie tylko. Wybór danej opcji ma wpływ na późniejszą sprzedaż samochodu. Jak wygląda to w szczegółach?

3. Jak wyglądają zasady leasingu po 1 kwietnia?

Do końca marca 2014 r. przedsiębiorca, który zdecydował się na leasing samochodu osobowego mógł odliczyć 60% VAT od czynszu inicjalnego i każdej kolejnej raty maksymalnie do 6 tysięcy złotych. W przypadku, gdy suma odliczeń przekroczyła ten limit to kwota nadwyżki stanowiła koszt uzyskania przychodu. Zgodnie z przepisami odliczenie 60% dotyczyło jedynie VAT-u od rat leasingowych, a także opłat związanych z leasingiem. Zakup części zamiennych, akcesoriów i opłat serwisowych pozwalało na odliczenie 100% VAT, zaś nabycie paliwa 0%.

Opisane tu zasady zmieniły się jednak 1 kwietnia. Aktualnie przedsiębiorca, który wziął samochód w leasing odlicza 50% (bez limitu kwotowego) lub 100% VAT. Ile dokładnie zależy już od sposobu użytkowania samochodu. W tym kontekście warto choćby wiedzieć jak obecnie wygląda odliczanie VAT-u w przypadku umów leasingu zawartych przed wejściem w życie nowych przepisów.

4. Co z leasingiem samochodu z kratką?

Zmiany funkcjonujące od początku kwietnia odnoszą się również w pewnych kwestiach do samochodów „z kratką”, których zakup pozwalał na odliczenie pełnego VAT-u. Taka opcja istniała pod warunkiem, że pojazd posiadał homologację ciężarową N1. Konieczne było także posiadanie zaświadczenia z okręgowej stacji kontroli pojazdów oraz odpowiedniej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym. Odliczenie 100% VAT było dozwolone również w kontekście leasingu.

Takie możliwości odeszły już jednak do lamusa. Nowe regulacje sprawiają bowiem, że nie jest istotne czy samochód osobowy (o masie poniżej 3,5 tony) spełnia wspomniane warunki do odliczenia pełnego VAT-u. Co więc z umowami leasingowymi dotyczącymi pojazdów „z kratką”, które pozwalały na odliczenie 100% VAT?