Co to jest podatek PCC? Jakie są plany rządu związane z PCC od kryptowalut?


20 czerwca 2018 2 min. czytania

Zgodnie z zapowiedziami, Ministerstwo Finansów rozpoczęło prace nad zaniechaniem poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od zakupu bitcoinów. Sprawdź, kto rzeczywiście nie zapłaci pcc od zakupu bitcoinów, za jaki okres oraz kiedy proponowane rozporządzenie wejdzie w życie.

PCC od zakupu bitcoinów

Zgodnie z przeważającym obecnie stanowiskiem, prezentowanym przez organy podatkowe kryptowaluty traktowane są jako prawa majątkowe na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych.

Konsekwencją takiego podejścia jest to, że zakup krytpowalut podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Szczegółowo na temat opodatkowania zakupu kryptowalut pcc pisałam tutaj.

pcc od zakupu bitcoinów

Proponowane zmiany

Ministerstwo Finansów, po rozmowach z przedstawicielami środowiska zajmującego się obrotem kryptowalutami zapowiedziało zmiany w regulacjach prawnych.

Zgodnie z zapowiedziami na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia z dnia 14 czerwca 2018 r. sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej.

Proponowana treść rozporządzenia jest dosyć krótka. Z projektu wynika, że zaniechany zostanie pobór podatku od czynności cywilnoprawnych od osób nabywających kryptowaluty. Zaniechanie poboru podatku nastąpi od dnia 13 lipca 2018 r., kiedy to rozporządzenie ma wejść w życie, do dnia 30 czerwca 2019 r.

Praktyczne konsekwencje proponowanych zmian

Co w praktyce oznacza takie rozwiązanie? Praktycznie oznacza to, że Ministerstwo przyznaje, że zakup kryptowalut od podmiotu niebędącego przedsiębiorcą podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Równocześnie, w okresie od dnia 13 lipca 2018 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. zaniechany zostanie pobór pcc od takich czynności zakupu. W konsekwencji czynności takie w dalszym ciągu będą opodatkowane, a jedynie nie zostanie pobrany należny podatek.

Podkreślić też należy, że zaniechanie poboru podatku dotyczyć będzie wyłącznie okresu wskazanego w projekcie rozporządzenia. Wobec czego, jeżeli podatnik dokona zakupu kryptowalut przed dniem 13 lipca 2018 r., taki podatek powinien zapłacić.

Pozostaje jeszcze jedna ważna kwestia praktyczna. W rozporządzeniu mowa jest wyłącznie o zaniechaniu poboru podatku, co oznacza, że pomimo tego, że podatek nie zostanie zapłacony, deklaracje podatkowe dotyczące czynności dokonywanych w okresie objętym zaniechaniem powinny być składane.

Przypomnieć należy, że zgodnie z obecnym brzmieniem ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, do każdej z czynności należy w terminie 14 dni od jej dokonania złożyć deklarację PCC. Obecnie nie ma możliwości składania zbiorczych deklaracji pcc, wobec czego deklaracji powinno być tyle, ile czynności zakupu dokonał podatnik.

Projekt obecnie znajduje się na etapie konsultacji publicznych, a przebieg prac nad nim można śledzić tutaj.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu