Kryptowaluty w działalności gospodarczej

Od samego początku kryptowaluty były przedmiotem sporów między „trader-ami” i urzędami. Odmienne stanowiska w wydawanych interpretacjach podatkowych nasilały watpliwości co do prawidłowego wykazywania przychodów i rozliczania kosztów. Z jakimi zmianami od 2019 roku powinien zapoznać się przedsiębiorca rozliczający kryptowaluty w działalności gospodarczej?

Kryptowaluty w działalności gospodarczej

W 2018 roku zgodnie z komunikatami „MF” oraz wypracowanym stanowiskiem w wydawanych interpretacjach podatkowych, w zależności od sposobu oraz skali działania”trader” miał prawo rozliczać kryptowaluty jako osoba fizyczna jako przychód z praw majątkowych lub w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Gdy do nabycia wirtualnej waluty dochodzi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej polegającej na obrocie kryptowaluta, wówczas należy ją uznać za towar handlowy stanowiący obrotowy składnik majątku. Oznacza to, że gdy przedmiotem działalności gospodarczej jest handel wirtualną walutą, przedsiębiorca po stronie kosztów uzyskania przychodów, stosuje takie zasady ich ujmowania jakie obowiązują w przypadku towarów handlowych. Takie stanowisko zostało potwierdzone kilkukrotnie w wydawanych interpretacjach podatkowych w 2018 roku.

Towary handlowe

Zasady ujmowania kryptowalut jak w przypadku towarów handlowych nakłada na przedsiębiorcę obowiązek wykazania w spisie z natury sporządzanym na dzień 31 grudnia, niesprzedanych kryptowalut. Oznacza to, że kryptowaluty zakupione w 2018 roku, które nie zostały sprzedane nie będą stanowić kosztów uzyskania przychodu w 2018 roku, co w konekwencji może spowodować obowiązek zapłaty podatku pomimo, dużych strat związanych z spadkiem wartości kryptowalut. Dodatkowo przedsiębiorca będzie zobowiązany do sporządzenia spisy z natury na dzień 1 stycznia, w którym nie będzie mógł ująć zakupionych wcześniej kryptowalut.

Przychody z kapitałów pieniężnych

Od 2019 roku przychód uzyskany z sprzedaży kryptowalut będzie stanowić zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT przychód z kapitałów pieniężnych.  Oznacza to, że przedsiębiorca nie będzie mógł rozliczać przychodów w ramach działalności gospodarczej. Kapitały pieniężne stanowią bowiem odrębne źródło przychodów. W przypadku wymiany krypto-krypto, kwestia została uregulowana w art. 17 ust. 1f ustawy o PIT. Od 2019 roku wymiana kryptowaluty na inną kryptowalutę nie stanowi przychodu ani kosztu uzyskania przychodu.

Kryptowaluty i działalność gospodarcza

Prowadząc działalność gospodarczą oraz uzyskując przychody z kryptowalut w 2019 roku, trader będzie uzyskiwał przychody z dwóch odrębnych źródeł. Przychody z działalności gospodarczej będą rozliczane według wybranej formy opodatkowania. Natomiast przychody z kapitałów pieniężnych, będą rozliczane w zeznaniu rocznym PIT-38 składanym po zakończeniu roku podatkowego. Od uzyskanych przychodów z kryptowalut, trader nie będzie miał obowiązku płacenia zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego.

Wydatki związane z obrotem kryptowalut

Od przychodów z kapitałów pieniężnych, traderzy będą mogli rozliczyć koszty zakupu kryptowalut oraz koszty bezpośrednio związane z uzyskanym przychodem. Co oznacza, że w przypadku wydatków, których nie możemy bezpośrednio powiązać z konkretnym przychodem, trader nie będzie mógł rozliczyć w PIT-38.

Baza wiedzy związanej z rozliczaniem kryptowalut znajduje się tutaj.