Koszty firmowe – wydatki na edukację

Sezon studencki w przedbiegach, oferta szkoleń i konferencji jest coraz bogatsza, a w głowie rodzi się pomysł pójścia na kurs prawa jazdy. Czy poza zdobyciem dodatkowej wiedzy i umiejętności, przedsiębiorca może odnieść inne korzyści? Sprawdź, jak wydatki na edukację wpływają na koszty firmowe.

Koszty firmowe – czyli co?

Kluczową umiejętnością przedsiębiorcy (lub świetnego księgowego) jest odkrycie, które z ponoszonych wydatków możemy potraktować jako koszty firmowe. Dzięki temu skutecznie obniżamy wysokość podatków do zapłaty, a zorganizowane w ten sposób dodatkowe zasoby pieniądza możemy zainwestować w rozwój firmy. Kosztem może być tylko ten wydatek, dzięki któremu osiągamy przychody lub zabezpieczamy ich źródło, a przepisy odgórnie nie zabraniają jego księgowania.

Edukacja w kosztach firmy

Do kosztów możemy śmiało zaliczyć wydatki na edukację, uwzględniając 3 kluczowe warunki:

  • czytelny i ścisły związek z bieżącą działalnością (studia graficzne dla grafika)
  • przepisy nie zaliczają ich do wydatków, które nigdy nie mogą być kosztem
  • są odpowiednio udokumentowane – najczęściej jest to faktura.

Koszty firmowe – studia

W przypadku studiów mamy do czynienia z ryzykiem uznania wydatku za przeznaczony na cele prywatne. Jak tego uniknąć? Należy pamiętać o tym, by kierunek studiów był wyraźnie powiązany z tym, czym aktualnie zajmuje się przedsiębiorca.

Płatne studia w kosztach działalności firmy

Podjęcie studiów „na zapas” zazwyczaj wyklucza wykorzystanie ich do obniżenia firmowego podatku. Fakturę dokumentującą opłacenie czesnego przekazujemy księgowemu i możemy cieszyć się dodatkowymi korzyściami, w tym możliwością zakupu materiałów edukacyjnych – również na firmę.

Kurs prawa jazdy w kosztach działalności

Wszystkie próby zaksięgowania wydatków na kurs prawa jazdy kategorii B są bezcelowe. Organy kontroli zawsze zaliczą je do służących osobistemu rozwojowi. Nie wszystko jednak stracone – jeśli bierzemy udział w kursie specjalistycznym (operator maszyny budowlanej bądź samochodu ciężarowego), który jest niezbędny w prowadzonej działalności, poniesione wydatki stanowią koszty firmowe.

Wydatki na kurs językowy

Jeśli nawiązaliśmy relacje biznesowe z kontrahentami spoza kraju, wydatki na kursy językowe możemy uwzględnić w prowadzonej działalności. Dodatkowym argumentem będzie tutaj wcześniejsze korzystanie z pomocy tłumacza.

Opłata za udział w konferencjach obniży podatek

Wzięcie udziału w konferencji, zarówno w charakterze osoby reklamującej swoją firmę, jak i w spotkaniach edukacyjnych, pomaga nam w obniżeniu podatków. Co istotne, w pierwszym przypadku konferencja nie musi być ściśle związana z charakterem prowadzonej działalności – kluczowe jest tutaj dotarcie do jak największej liczby potencjalnych klientów poprzez np. rozdanie ulotek, wizytówek i innych materiałów reklamowych.

Chcesz rozliczać koszty edukacji w prosty sposób?

Sprawdź, jak łatwo wystawisz e-fakturę

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.