Kiedy można posługiwać się kopią certyfikatu rezydencji podatkowej, a kiedy konieczny jest oryginał?


1 września 2018 2 min. czytania

W 2019 roku wystarczy kopia certyfikatu rezydencji. Tak wynika z nowego projektu ustawy, nowelizującej mi.in. ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

W Rządowym Centrum Legislacji dnia 24.08.2018 r. ukazał się projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt ten zakłada wiele rewolucyjnych zmian, część zmian została opisana tutaj.

Kopia certyfikatu rezydencji

Zgodnie z projektem ustawy od 2019 r. będzie można korzystać z kopii certyfikatu rezydencji. Jednak z takiego uproszczenia będzie można korzystać tylko przy niektórych transakcjach. W ustawie ma zostać dodany nowy ustęp o treści:
„W przypadku przychodów, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 5, miejsce zamieszkania podatnika dla celów podatkowych może zostać potwierdzone kopią certyfikatu rezydencji, jeżeli kwota wypłacanych na rzecz tego samego podmiotu należności nie przekracza 10 000 zł w roku podatkowym, a informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym.”
A więc jak można wnioskować z nowego zapisy, kopia certyfikatu rezydencji posłuży nam tylko do tych transakcji, których należności wypłacane na rzecz tego samego podmiotu nie przekroczą 10.000 zł rocznie.
Kolejny warunek jest taki, aby informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie budziły uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym.
Ostatnia rzeczą na jaką należy zwrócić uwagę, jest to, że kopia certyfikatu rezydencji nie posłuży do wszystkich transakcji. Kopia posłuży nam tylko do transakcji o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 5. Zgodnie z brzemieniem tego artykułu, dotyczy to świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze.

Podsumowanie

Kopia certyfikatu rezydencji będzie obowiązywała:

  • do transakcji o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 5;
  • nie może budzić wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym;
  • wartość transakcji wobec tego podmiotu nie może przekroczyć 10.000 zł rocznie.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu