W programie można sprawdzać wysokość składek ZUS jakie należy wpłacić co miesiąc do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Prezentowane składki ZUS są pełnymi składkami ZUS dla jednoosobowej działalności gospodarczej niezatrudniającej pracowników.

1. Po zalogowaniu się do systemu przejdź do zakładki Raporty Księgowe, w której dostępny jest podgląd składek ZUS za ostatnie dwa okresy. Następnie przejdź do zakładki Składki ZUS.

Zakładka ZUS

2. Sprawdź czy podane składki ZUS są we właściwej wysokości. Jeżeli za dany miesiąc musisz zapłacić niższe składki ZUS, to naciśnij na ikonę obok kwoty składki.

Edycja składek ZUS

3. Wprowadź właściwą wartość składki.

Edycja składek ZUS2

4. Kliknij na ikonę zapisywania kwoty składki.

Zapisywanie składek ZUS

5. Po opłaceniu składek ZUS za dany okres możesz oznaczyć składki jako zapłacone. W tym celu naciśnij kwadrat obok właściwego okresu.

Składki ZUS jako zapłacone

6. Wybierz opcję Oznacz jako zapłacone.

Składki ZUS jako zapłacone

7. Na górze strony pojawi się komunikat o oznaczeniu dokumentu nowym statusem, który zmieni się na „zapłacony”

ZUS zapłacone