Jak zmieniły się przepisy, które zlikwidowały obowiązek zapłaty podwójnej zaliczki na podatek dochodowy?


25 września 2012 3 min. czytania

Szał zakupów w listopadzie, dwa razy więcej podatku dochodowego do zapłaty w grudniu i brak podatku w styczniu. Oto kuriozalna rzeczywistość polskiego przedsiębiorcy rozliczającego miesięcznie podatek dochodowy. Na szczęście ten system przechodzi do historii.

Polski system podatkowy jest zawiły i nietrudno pogubić się chcąc zrozumieć choćby jego podstawy. Już sam sposób wyliczania zaliczki na podatek dochodowy oraz rozliczania składek ZUS nie należą do prostych. Jednym z bardziej kuriozalnych rozwiązań był system, według którego przy rozliczeniu miesięcznym przedsiębiorca w grudniu wpłacał podwójną zaliczkę na podatek dochodowy.

Koniec podwójnej zaliczki na podatek dochodowy w grudniu

Podwójna zaliczka w grudniu = wzmożone zakupy w listopadzie

Kwota podatku do zapłaty w grudniu równała się zaliczce za listopad pomnożonej razy dwa. To prowadziło do intensywnych zakupów w listopadzie, a nawet w październiku, aby kwota zaliczki za listopad była możliwie niska. W końcu grudniowy budżet musiał co roku wytrzymywać dwukrotność tej sumy. Wydatków „na firmę” podlegających amortyzacji (np. kupna samochodu), warto było dokonać już w październiku, gdyż amortyzację rozpoczyna się od kolejnego miesiąca, a tym był wówczas listopad.

Te przepisy uległy jednak zmianie. W grudniu 2012 r. przedsiębiorcy po raz pierwszy nie muszą wpłacać podwójnej zaliczki na podatek dochodowy. 20 grudnia 2012 r. będzie trzeba zapłacić zaliczkę za listopad o standardowej wysokości. Natomiast zaliczkę za grudzień można zapłacić na dwa sposoby:

  • do 20 stycznia 2013 r. na standardowych zasadach (uwzględniając przychody i koszty z grudnia)
  • do 20 stycznia 2013 r. składając zeznanie roczne i rozliczając się z podatku dochodowego za cały rok 2012 (wraz z podatkiem za grudzień)

Jak to wygląda przy rozliczeniu kwartalnym?

W przypadku rozliczenia kwartalnego sprawa wygląda nieco inaczej – zaliczka wpłacana w grudniu nie miała podwójnej wysokości.

Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy za IV kwartał danego roku przypadał o miesiąc wcześniej niż powinien, czyli do 20 grudnia. Kwota zaliczki za IV kwartał była taka sama jak za III kwartał, a zatem nie miała nic wspólnego z przychodami i kosztami w IV kwartale (aby płacić niewiele wystarczyło większości zakupów dokonać w III kwartale). Konieczność dopłaty lub zwrot podatku pojawiały się dopiero w rozliczeniu rocznym. W 2012 r. ten system również zmienia się.

Przedsiębiorca rozliczający się kwartalnie będzie musiał wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy za IV kwartał 2012 r. do 20 stycznia 2013 r. (czyli zgodnie z zasadą, że podatek należy zapłacić do 20 dnia pierwszego miesiąca następującego po rozliczanym kwartale). Oczywiście będzie to zaliczka wyliczona według rzeczywistych przychodów i kosztów osiągniętych w IV kwartale. Tak samo jak w przypadku rozliczenia miesięcznego, kwartalny podatek dochodowy daje możliwość zapłaty zaliczki za IV kwartał wraz ze złożeniem zeznania rocznego (zgodnie z opisanymi powyżej zasadami).

Wygląda na to, że przynajmniej jedna kwestia podatkowa ulegnie uproszczeniu 🙂

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu