Jakie branże mogą się ubiegać o pełne umorzenie subwencji PFR 1.0?


25 marca 2021 5 min. czytania

Kancelaria Premiera 23 marca 2021 r. podała na swoim oficjalnym koncie na Twitterze informację, że od 29 kwietnia 2021 r. rozpocznie się proces umorzenia subwencji, jakie uzyskali przedsiębiorcy w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0.

„W Tarczy 1.0 firmy działające pod 54 kodami PKD, które skorzystały z Tarczy 2.0, pierwotnie miały zwracać co najmniej 25% subwencji otrzymanej na wiosnę 2020. Decyzją premiera Mateusza Morawieckiego firmy te otrzymały PEŁNE umorzenie subwencji – na łączną kwotę 7 mld zł” – czytamy w komunikacie Kancelarii Premiera na Twitterze.

Z komunikatu umieszczonego na oficjalnej stronie PFR wynika, że pełne umorzenie subwencji w ramach Tarczy 1.0 będą mogli uzyskać przedsiębiorcy, których działalność jest wykonywana w jednym lub więcej z 54 kodów PKD, a którzy skorzystali również z Tarczy PFR 2.0.

Na dzień dzisiejszy nie wiemy jeszcze:

 • Czy umorzenie nastąpi automatycznie, czy będzie potrzeba złożenia dodatkowego wniosku przez przedsiębiorcę.
 • Czy warunkiem uzyskania umorzenia będzie posiadanie przez przedsiębiorcę w wykazie PKD przynajmniej jednego kodu z 54 jako przeważającego rodzaju działalności gospodarczej.
 • W jakim stopniu zmiany kodów PKD działalności będą miały wpływ na odmowę umorzenia subwencji (np. gdy przedsiębiorca posiadał dany kod w momencie udzielenia mu subwencji, ale w trakcie roku zmienił go na inny lub nie jest już jego przeważającym kodem PKD)
 • Jak kwestia 100 proc. umorzenia subwencji ma się do wcześniejszych zapisów o częściowym umorzeniu lub całkowitym zwrocie w przypadku niedopełnienia warunków utrzymania zatrudnienia lub złym wydatkowaniu subwencji.

Według informacji podanych przez Polski Fundusz Rozwoju, który jest benefaktorem środków z Tarczy Finansowej, zmiana regulaminu Tarczy Finansowej 1.0 w zakresie regulacji dotyczących umorzenia zostanie opublikowana na stronie internetowej PFR nie później niż do dnia 9 kwietnia 2021 r. Wtedy poznamy zapewne wszystkie szczegóły prawne.

Lista wszystkich kodów PKD uprawnionych do uzyskania pełnego umorzenia subwencji:

 • 17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;
 • 18.12.Z Pozostałe drukowanie;
 • 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
 • 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi;
 • 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
 • 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia;
 • 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • 47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • 47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach;
 • 47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach;
 • 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;
 • 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
 • 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
 • 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
 • 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
 • 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne;
 • 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
 • 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;
 • 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
 • 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
 • 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
 • 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów;
 • 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
 • 73.11.Z Działalność agencji reklamowych;
 • 74.20.Z Działalność fotograficzna;
 • 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
 • 79.11.A Działalność agentów turystycznych;
 • 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki;
 • 79.11.B Działalność pośredników turystycznych;
 • 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
 • 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej;
 • 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 • 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
 • 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
 • 85.59.A Nauka języków obcych;
 • 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 • 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna;
 • 86.90.D Działalność paramedyczna;
 • 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny;
 • 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
 • 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych;
 • 91.02.Z Działalność muzeów;
 • 93.11.Z Działalność obiektów sportowych;
 • 93.12.Z Działalność klubów sportowych;
 • 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
 • 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem;
 • 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;
 • 93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni;
 • 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
 • 96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich;
 • 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu