Jakie branże mogą się ubiegać o pełne umorzenie subwencji PFR 1.0?

Kancelaria Premiera 23 marca 2021 r. podała na swoim oficjalnym koncie na Twitterze informację, że od 29 kwietnia 2021 r. rozpocznie się proces umorzenia subwencji, jakie uzyskali przedsiębiorcy w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0.

„W Tarczy 1.0 firmy działające pod 54 kodami PKD, które skorzystały z Tarczy 2.0, pierwotnie miały zwracać co najmniej 25% subwencji otrzymanej na wiosnę 2020. Decyzją premiera Mateusza Morawieckiego firmy te otrzymały PEŁNE umorzenie subwencji – na łączną kwotę 7 mld zł” – czytamy w komunikacie Kancelarii Premiera na Twitterze.

Z komunikatu umieszczonego na oficjalnej stronie PFR wynika, że pełne umorzenie subwencji w ramach Tarczy 1.0 będą mogli uzyskać przedsiębiorcy, których działalność jest wykonywana w jednym lub więcej z 54 kodów PKD, a którzy skorzystali również z Tarczy PFR 2.0.

Na dzień dzisiejszy nie wiemy jeszcze:

 • Czy umorzenie nastąpi automatycznie, czy będzie potrzeba złożenia dodatkowego wniosku przez przedsiębiorcę.
 • Czy warunkiem uzyskania umorzenia będzie posiadanie przez przedsiębiorcę w wykazie PKD przynajmniej jednego kodu z 54 jako przeważającego rodzaju działalności gospodarczej.
 • W jakim stopniu zmiany kodów PKD działalności będą miały wpływ na odmowę umorzenia subwencji (np. gdy przedsiębiorca posiadał dany kod w momencie udzielenia mu subwencji, ale w trakcie roku zmienił go na inny lub nie jest już jego przeważającym kodem PKD)
 • Jak kwestia 100 proc. umorzenia subwencji ma się do wcześniejszych zapisów o częściowym umorzeniu lub całkowitym zwrocie w przypadku niedopełnienia warunków utrzymania zatrudnienia lub złym wydatkowaniu subwencji.

Według informacji podanych przez Polski Fundusz Rozwoju, który jest benefaktorem środków z Tarczy Finansowej, zmiana regulaminu Tarczy Finansowej 1.0 w zakresie regulacji dotyczących umorzenia zostanie opublikowana na stronie internetowej PFR nie później niż do dnia 9 kwietnia 2021 r. Wtedy poznamy zapewne wszystkie szczegóły prawne.

Lista wszystkich kodów PKD uprawnionych do uzyskania pełnego umorzenia subwencji:

 • 17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;
 • 18.12.Z Pozostałe drukowanie;
 • 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
 • 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi;
 • 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
 • 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia;
 • 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • 47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • 47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach;
 • 47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach;
 • 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;
 • 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
 • 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
 • 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
 • 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
 • 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne;
 • 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
 • 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;
 • 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
 • 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
 • 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
 • 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów;
 • 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
 • 73.11.Z Działalność agencji reklamowych;
 • 74.20.Z Działalność fotograficzna;
 • 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
 • 79.11.A Działalność agentów turystycznych;
 • 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki;
 • 79.11.B Działalność pośredników turystycznych;
 • 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
 • 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej;
 • 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 • 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
 • 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
 • 85.59.A Nauka języków obcych;
 • 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 • 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna;
 • 86.90.D Działalność paramedyczna;
 • 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny;
 • 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
 • 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych;
 • 91.02.Z Działalność muzeów;
 • 93.11.Z Działalność obiektów sportowych;
 • 93.12.Z Działalność klubów sportowych;
 • 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
 • 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem;
 • 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;
 • 93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni;
 • 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
 • 96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich;
 • 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

Zleć księgowość bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu