Korzystasz z prywatnego samochodu do potrzeb firmowych i prowadzisz kilometrówkę? Od tej pory wszystkie trasy możesz wygodnie zapisywać w inFakcie, a kilometrówka „wyliczy się” sama i zapisze w pliku PDF.

Funkcja kilometrówki w inFakcie sprawia, że rozliczanie kosztów pojazdów jest proste i szybkie. inFakt automatycznie rozlicza koszty pojazdu prywatnego tylko do limitu wynikającego z kilometrówki. Przetestuj nową funkcję!

Co to jest kilometrówka i jak działa?

Na początek garść niezbędnych informacji. Przedsiębiorca może rozliczać wydatki związane z samochodem prywatnym używanym do celów firmowych. Wówczas zapisuje każdą przejechaną trasę w ewidencji przebiegu pojazdu. Liczbę przejechanych kilometrów mnoży się przez stawkę określoną w przepisach (0,8358 zł dla pojazdów o silniku powyżej 900 cm3). Wynik mnożenia oznacza limit kosztów związanych z pojazdem, które można rozliczyć w danym okresie, potocznie zwany „kilometrówką”.

Jeśli koszty pojazdu są niższe od limitu kilometrówki, to powstaje nadwyżka, którą można przenieść na kolejny okres. Jeśli zaś wydatki związane z pojazdem są wyższe od limitu, to do kosztów danego miesiąca zalicza się kwotę limitu, a nadwyżkę przenosi się na kolejny okres. Tak to wygląda w teorii, a jak w praktyce? W praktyce jest to teraz bardzo proste, o ile korzystacie z inFakt.pl, który tworzy i rozlicza kilometrówkę automatycznie.

Zakładamy kilometrówkę w inFakcie – krok po kroku

Poniżej znajdziecie prostą instrukcje opisującą jak założyć i prowadzić kilometrówkę w inFakcie. Osoby, które korzystały już w inFakcie z funkcji Pojazdy zauważą, że pojawiły się w niej nowe, ciekawe opcje. Aby rozliczyć kilometrówkę w inFakcie możesz wykonać poniższe kroki:

1. Dodaj pojazd prywatny

Zacznij od dodania w inFakcie pojazdu prywatnego, który używasz do celów firmowych. Aby to zrobić, kliknij w zakładkę Pojazdy, a następnie z menu po prawej wybierz opcję Dodaj pojazd prywatny (kilometrówka). Wypełnij prosty formularz podając nr rej. samochodu. Dodany pojazd trafi na listę w zakładce Pojazdy.

2. Dodaj przejechane trasy

Teraz czas dodać trasy przejechane prywatnym samochodem. W zakładce Pojazdy kliknij w nazwę pojazdu, aby uzyskać możliwość dodawania tras. Następnie wybierz z menu po prawej duży żółty przycisk: +Dodaj trasę.

W prostym formularzu uzupełnij dane przejechanej trasy, w tym: skąd-dokąd, datę wyjazdu, cel i liczbę kilometrów. Stawki za 1 km w tym miejscu nie zmieniasz – ustawia się automatycznie po podaniu pojemności silnika podczas dodawania pojazdu.

Tę czynność powtarzaj dotąd, aż dodasz wszystkie trasy.Kilometrówka w inFakcie - Dodaj trasę 2

3. Dodaj koszty pojazdu

Teraz wprowadź do inFaktu wydatki dotyczące pojazdu. Mogą to być: paliwo, części zamienne, serwis, czy ubezpieczenie. Wejdź w zakładkę Pojazdy, a następnie w wierszu z pojazdem prywatnym kliknij w opcję Dodaj koszt: Paliwa lub Pojazdu. Koszty pojazdu dodawane są takim samym formularzem, jak wszystkie inne. Nie zapomnij o załączeniu skanu faktury.

Tę czynność również powtarzaj dotąd, aż dodasz wszystkie koszty pojazdu z danego okresu.

4. Zapisz kilometrówkę i wydrukuj dowód wewnętrzny

To już prawie koniec – zostają jeszcze tylko 2 czynności. Ponownie wejdź w zakładkę Pojazdy, a następnie kliknij w wybrany pojazd prywatny. W dolnej części okna znajdziesz tabelę z tytułem: Ewidencja przebiegu pojazdu nr rej [podany przez Ciebie numer]. Zaznacz „tick” przy wybranym miesiącu i kliknij przycisk Drukuj.

Dzięki temu, na dysku Twojego komputera znajdzie się PDF zawierający ewidencję przebiegu pojazdu wraz z zestawieniem wydatków – taką, jak na grafice poniżej :) Zachowaj ten plik w dokumentacji.

Kilometrówka w inFakcie - wydruk

Ostatnia czynność, to wydruk dowodu wewnętrznego. Na tej samej stronie, na której generowałeś PDF z kilometrówką, w menu po prawej kliknij w link Drukuj DW. Koszty związane z pojazdem prywatnym są wprowadzane do KPiR dowodem wewnętrznym. inFakt.pl generuje go w tym miejscu. Zapisz PDF z dowodem wewnętrznym, a następnie wydrukuj go i zachowaj w dokumentacji wraz z zapisaną wcześniej ewidencją przebiegu pojazdu i zestawieniem wydatków

Gotowe! Kilometrówka rozliczona.

Sprawdzaj w inFakcie nadwyżki związane z kilometrówką

Na koniec prosta wskazówka. Po dodaniu wszystkich tras i kosztów na pewno pojawią się różnice pomiędzy wartością z kilometrówki, a kosztami. Albo limit będzie wyższy niż rozliczone koszty, albo rozliczone koszty okażą się wyższe niż limit. Taka nadwyżka jest przenoszona na kolejny okres. W inFakcie możesz w prosty sposób śledzić, jaką nadwyżkę wygenerowałeś.

Wystarczy, że wejdziesz w zakładkę Pojazdy, a następnie klikniesz w dodany pojazd prywatny. Na tej stronie znajdziesz tabelkę opisaną jako Zestawienie kosztów. Poniżej, w podsumowaniu znajdziesz kwoty ewentualnych nadwyżek. Wszystko jak na dłoni :)

Kilometrówka w inFakcie - zestawienie kosztów