Czy czynsz inicjalny w leasingu rozlicza się jednorazowo czy proporcjonalnie?


31 lipca 2018 3 min. czytania

Decydując się na skorzystanie z leasingu operacyjnego, przedsiębiorca zazwyczaj jest zobowiązany do dokonania wpłaty wstępnej. Wysokość wpłaty wstępnej może być uzależnione od sytuacji przedsiębiorstwa lub od oferty leasingodawcy. Coraz częściej natomiast pojawiają się pytania kiedy rozliczyć opłatę wstępną za leasing?

Kiedy rozliczyć opłatę wstępną za leasing_

Opłata wstępna za leasing operacyjy

Więcej informacji na temat leasingu zostało opisane w tym artykule. Bardzo często leasingodawca uzależnia wydanie pozytywnej decyzji na udzielenie leasingu od ewentualnej wysokości wpłaty wstępnej. Opłata wstępna jest tak naprawdę pierwszą podstawowa opłata jaka wiąże się z leasingiem operacyjnym poza opłaty manipulacyjnej. Im większa wpłata własna tym niższe raty leasingowe oraz kwota wykupu przedmiotu leasingu. Zazwyczaj maksymalna wartość wpłaty czynszu inicjalnego nie przekracza 45% wartości przedmiotu leasingu.
Na opłatę wstępną, leasingodawca wystawia fakturę VAT. Przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT ma prawo odliczyć VAT naliczony na fakturze według współczynnika proporcji (przy sprzedaży mieszanej), w wysokości 50% lub 100%. Nieodliczona część podatku VAT stanowi wówczas koszt uzyskania przychodu wraz z wartością netto wykazaną na fakturze. Zgodnie z ustawą o podatku PIT leasing jest zawierany na minimum 40% normatywnego czasu okresu amortyzacji danego składnika majątku. Oznacza to, że umowa leasingu operacyjnego na pojazd osobowy zostanie zawarta minimum na 24 miesiące.
Rozliczając opłatę wstępną, bardzo często pojawia się pytanie czy opłata powinna zostać rozliczona jednorazowo czy też należy ją rozliczać proporcjonalnie wraz z upływem czasu trwania umowy leasingu.

Kiedy rozliczyć opłatę wstępną za leasing?

W przypadku gdy przedmiot leasingu będzie wykorzystywany w celu osiągnięcia lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, wówczas  nie ma przeszkód, aby podatnik zaliczył do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z opłatą wstępną za leasing. Warto zaznaczyć, że opłaty wynikające z zawarcia umowy leasingu w większości nie są bezpośrednio powiązane z osiąganymi przychodami. Opłata wstępna będzie zaliczana do tzw. kosztów pośrednich.
Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty pośrednie są potrącalne w dacie ich poniesienia. W przypadku gdy koszty dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a podatnik nie ma możliwości określenia, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, wówczas stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Zgodnie z prezentowanymi stanowiskami organów podatkowych Warunki umowy leasingu wskazują, że opłata wstępna ma charakter opłaty samoistnej, bezzwrotnej, niezależnej od pozostałych rat leasingowych, a także nie ma ona znamion charakteru należności z tytułu używania przedmiotu umowy leasingu w określonym przedziale czasowym. Zgodnie z ogólnymi warunkami umowy leasingu wniesienie opłaty wstępnej jest warunkiem koniecznym do realizacji umowy leasingu.
Jak podkreślił Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej indywidualnej interpretacji podatkowej w dniu 8-01-2018 roku (0111-KDIB1-2.4010.447.2017.1.MS)
:

„należy stwierdzić, że wstępna opłata leasingowa, z uwagi na charakter opłaty samoistnej i bezzwrotnej, nieprzypisanej do poszczególnych rat leasingowych podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów leasingobiorcy (Spółki) na zasadach przewidzianych dla tzw. kosztów pośrednich, tj. w dacie poniesienia. Wobec powyższego, wstępna opłata leasingowa powinna być zaliczana do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo w dacie ich poniesienia.”

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu