Co zrobić z korektą faktury, która wpłynęła na wysokość rozliczonego już podatku VAT lub PIT?

Korekty faktur zdarzają się w każdej firmie z uwagi na to, że zgodnie z przepisami zapisy na fakturze muszą odpowiadać rzeczywistości. Innymi słowy, dokument musi odzwierciedlać zdarzenie gospodarcze. Jeśli więc np. klient zwrócił towar, to niezbędna jest korekta. Kiedy rozliczyć korektę faktury w 2014 r.?

Zasady wystawiania korekt fakur zmieniły się w 2014 r. Warto zajrzeć do tego artykułu, aby poznać najświeższe przepisy. W tym artykule natomiast skupiamy się na datach: kiedy rozliczyć korektę faktury? I czy zawsze jest taka konieczność?

Mimo że faktury korygujące poprawiają wszelkie błędy na fakturach, to wystawienie lub otrzymanie korekty może wymagać od przedsiębiorcy różnych działań – w zależności od tego, co konkretnie dokument zmienia. W związku z tym faktury korygujące możemy podzielić na:

1. Korekty zmieniające kwoty podatków do zapłaty.

Są to korekty, które modyfikują VAT i / lub podatek dochodowy. Taka korekta niesie za sobą konieczność (lub możliwość) zmiany w rozliczeniach podatków. Co ciekawe, kwoty podatków może zmienić nie tylko zmiana w liczbach (w cenie, stawce i kwocie VAT, liczbie towarów, itd.), ale także zmiana w dacie, która może przesunąć rozliczenie faktury do innego okresu.

2. Korekty zmieniające elementy niezwiązane z liczbami na fakturze.

Są to korekty, które poprawiają dane stron transakcji, nazwę towaru lub usługi, itp. co nie ma wpływu na cenę netto, stawkę i kwotę VAT, czy cenę brutto.

Kiedy korektę trzeba w ogóle rozliczać?

Korekty, która nie wpływa na liczby nie trzeba w żaden sposób rozliczać, jeśli chodzi o podatki. Analogicznie jest w przypadku not korygujących wystawianych przez nabywców. Takie dokumenty należy zachować wraz z fakturą pierwotną, aby w razie potrzeby przedstawić urzędnikom.

Wbrew pozorom to też jest ważne, gdyż faktura z błędem może zostać uznana za nierzetelną, np. gdy błędy w danych klienta nie pozwalają go zidentyfikować, itp.

Z kolei korektę, która zmienia kwoty podatków:

  • Trzeba rozliczyć, gdy prowadzi do podwyższenia podatków do zapłaty.
  • Można, ale nie trzeba rozliczyć, gdy prowadzi do obniżenia podatków do zapłaty.

Oczywiście, korektę należy rozliczyć we właściwym terminie. Termin ten może być inny, w zależności od tego kto korektę wystawia, a także od tego co konkretnie zmienia.

Kiedy rozliczyć korektę faktury?

Na początek warto zaznaczyć, że moment ujęcia faktury korygującej w zasadzie nie został wskazny w przepisach i pojawia sie w tej kwestii szereg odmiennych interperatcji. Niestety nie ma pewności, czy urzędnicy zaakceptują wybrane rozliczenie.

1. Podatek dochodowy

Jeśli chodzi o podatek dochodowy, to ogólnie przychód zapisuje się w dacie wykonania usługi lub dostarczenia towaru (nie później niż w dniu wystawienia faktury lub otrzymania zapłaty), a koszt w dacie wystawienia faktury. Natomiast w sytuacji, gdy pojawia się korekta, sprawa jest bardziej zawiła.

W przypadku faktury korygującej przychód, trzeba założyć, że korekta nie dokumentuje nowego zdarzenia gospodarczego, a tym samym nie powstaje „nowy” moment powstania przychodu. Tym samym wystawiając korektę faktury przychodowej należy ją ująć w okresie, którego dotyczy faktura pierwotna. Jeśli skończył się rok podatkowy, którego dotyczy korekta i faktura pierwotna, to należy dodatkowo skorygować zeznanie roczne za ten rok (jeśli zostało złożone).

Jak jest natomiast w przypadku otrzymania korekty faktury kosztowej? Tutaj jeszcze trudniej określić termin rozliczenia korekty. Można trafić na interprtacje, z których wynika, że korekty kosztów dokonuje się zawsze za ten okres, w którym ujęto koszt pierwotnie (IPTPB1/415-739/12-5/AG, IPPB1/415-897/12-2/ES). Korekty kosztów nie dokumentują bowiem odrębnego zdarzenia gospodarczego. Z drugiej strony jednak pojawiały się też odmienne stanowiska, według których korekty kosztów rozlicza się w dacie wystawienia korekt (IPTPB1/415-141/12-2/MD, IPTPB1/415-483/12-4/KO).

2. VAT

W przypadku korekty faktury przychodowej, która obniża VAT do zapłaty, rozlicza się ją za okres, w którym sprzedawca jest w stanie wykazać, że klient wie o zmianach w warunkach transakcji (tzn. otrzymał korektę). Uwaga: Potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez klienta nie jest do tego konieczne.

Natomiast, gdy faktura korygująca zwiększa VAT do zapłaty, to zasadniczo rozlicza się ją za okres, którego dotyczy – na pewno należy tak zrobić, gdy jest to wynikiem błędu. Jednak, gdy przyczyną korekty są zdarzenia powstałe po wystawieniu faktury pierwotnej (czyli jest to nowa okoliczność), to korektę można rozliczyć w bieżącej deklaracji – w dacie wystawienia korekty (IPPP1/443-1599/11/13-5/S/EK).