Przedsiębiorca jako konsument – zmiany


17 lipca 2020 3 min. czytania

Czy kupując na fakturę z NIP przedsiębiorca może być konsumentem? A co za tym idzie mogą dotyczyć się jego prawa i obowiązki konsumenta? Bardzo często dokonując zakupów przez internet, w celu potwierdzenia umowy kupujący prosi o fakturę VAT. Dla sprzedawcy wystawienie faktury na imię i nazwisko oraz NIP utożsamianie jest z sprzedażą na rzecz firmy.

Kim jest konsument?

Zgodnie z Art. 221 kodeksu cywilnego, konsument to osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Dla sprzedawcy rozróżnienie czy dany klient jest konsumentem czy też przedsiębiorcą ma kluczowe znaczenie pod względem praw i obowiązków. Dokonując zakupu przez internet konsument ma m.in. prawo do:

  • zapoznania się z szczegółowymi parametrami towaru;
  • wglądu do pełnej informacji o sprzedawcy;
  • dochodzenia roszczeń w przypadku niezgodności z zamówieniem lub warunkami zamówienia;
  • ochrony przed narzuceniem niekorzystnych warunków;
  • odstąpienia od umowy (uzależnione od sposobu dokonania zakupu) oraz
  • reklamacji.

Jest to jedynie część praw, należy też pamiętać, że konsumenci mają też swoje obowiązki. Dlatego warto zapoznać się z tzw. ustawą o prawach konsumenta.

Zmiany od 1 czerwca 2020*

UWAGA! W ramach tzw. „Tarczy antykryzysowej” wprowadzonej w związku z COVID-19, termin wejścia w życie przepisów w zakresie ochrony konsumenckiej dla firm został przesunięty na 1 stycznia 2021 r.

Początkowo tak zwana ustawa „Prawo Przyjazne Przedsiębiorcom” (Pakiet przyjazne Prawo) zakłada zmianę od 1 czerwca 2020 r. przepisów o ochronie konsumentów. Termin wejścia w życiu tych przepisów z uwagi na COVID będzie obowiązywał 2021. Od 1 stycznia 2021 przedsiębiorcy JDG dokonując zakupów na fakturę, które nie są bezpośrednio związane z działalnością będą traktowani jak konsumenci. W uproszczeniu zakup na fakturę z NIP, nie będzie wykluczała możliwości dochodzenia praw konsumenckich. Nowelizacje przepisów określa ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1495).

E-handel kodami do programów a podatek VAT, konsument

Zmianie ulegnie art. 3855 Kodeksu cywilnego:

„Przepisy dotyczące konsumenta, zawarte w art. 3851-3853, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.”

art. 1 Dz. U. z 2019 r. poz. 1495

oraz art. 38a ustawy o Prawach konsumenta

„Przepisy dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale (Prawo odstąpienia od umowy) stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.”

art. 55 Dz. U. z 2019 r. poz. 1495

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu