Dla kogo przeznaczone są kasy wirtualne? Jak z nich korzystać?


3 czerwca 2020 5 min. czytania

Czy kasy mające postać oprogramowania dotyczą wszystkich? Warto zapoznać się z przepisami dotyczącymi tego nowego rozwiązania

Kasy mające postać oprogramowania

Od początku czerwca 2020 obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.05.2020 r. w sprawie kas rejestrujących mających postać oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania.

Ustawodawca w rozporządzeniu z dnia 29 maja wskazał, że z kas w postaci oprogramowania mogą skorzystać przedsiębiorcy dokonujący:

Transport

1) usług przewozu osób samochodem osobowym, w tym taksówką, z wyjątkiem przewozu okazjonalnego;
2) usług wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.12.0);
3) usług związanych z przeprowadzkami, świadczonych na rzecz gospodarstw domowych (PKWiU 49.42.11.0);
4) usług transportu drogowego pasażerskiego pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta (PKWiU 49.39.35.0);
5) usług transportu drogowego pasażerskiego, rozkładowego, międzymiastowego, ogólnodostępnego (PKWiU 49.39.11.0);
6) usług transportu drogowego pasażerskiego, rozkładowego, miejskiego i podmiejskiego (PKWiU 49.31.21.0);
7) usług transportu kolejowego pasażerskiego, miejskiego i podmiejskiego (PKWiU 49.31.10.0);
8) usług transportu kolejowego pasażerskiego międzymiastowego (PKWiU 49.10);
9) usług transportu pasażerskiego, kolejkami linowymi naziemnymi, kolejkami linowymi i wyciągami narciarskimi (PKWiU 49.39.20.0);
10) usług transportu morskiego i przybrzeżnego pasażerskiego, promowego (PKWiU 50.10.11.0);
11) usług transportu morskiego i przybrzeżnego pasażerskiego wycieczkowcami (PKWiU 50.10.12.0);
12) usług transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego, promowego (PKWiU 50.30.11.0);
13) usług transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego wycieczkowcami (PKWiU 50.30.12.0);
14) usług transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego łodziami wycieczkowymi (PKWiU 50.30.13.0);
15) usług pozostałego transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego (PKWiU 50.30.19.0);
16) usług transportu lotniczego regularnego krajowego pasażerskiego (PKWiU 51.10.11.0);
17) usług transportu lotniczego nieregularnego krajowego pasażerskiego, z wyłączeniem w celach widokowych (PKWiU 51.10.12.0);

Pozostałe usługi:

18) usług hotelarskich i podobnych usług związanych z zakwaterowaniem (PKWiU 55.10);
19) usług obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania (PKWiU 55.20);
20) usług świadczonych przez pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe (PKWiU 55.30);
21) pozostałych usług związanych z zakwaterowaniem (PKWiU 55.90);
22) usług restauracji i pozostałych placówek gastronomicznych (PKWiU 56.10);
23) usług przygotowywania i dostarczania żywności (katering) dla odbiorców zewnętrznych (PKWiU 56.21);
24) pozostałych usług gastronomicznych (PKWiU 56.29);
25) usług przygotowywania i podawania napojów (PKWiU 56.30);
26) sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Kasy mające postać oprogramowania do 30 czerwca

Do 30 czerwca 2020 z kas rejestrujących mających postać oprogramowania mogą skorzystać także przedsiębiorcy w odniesieniu do następujących czynności:

 • usług transportu morskiego i przybrzeżnego pasażerskiego wycieczkowcami obejmującego transport, zakwaterowanie, wyżywienie i inne usługi (PKWiU 50.10.12.0);
 • usługi transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego wycieczkowcami obejmującego transport, zakwaterowanie, wyżywienie i inne usługi (PKWiU 50.30.12.0);
 • usług przygotowywania i dostarczania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKWiU 56.21).

Wymogi techniczne oraz rodzaje kas

W rozporządzenie MF z dnia 26 maja 2020 r. ustawodawca określił wymogi techniczne dla kas wirtualnych oraz sposób ich używania oraz sposób prowadzenia ewidencji przy ich użyciu. Kasy mające postać oprogramowania podzielone na kasy:

 • ogólne, przeznaczone do prowadzenia ewidencji w sposób niewymagający stosowania specjalnych funkcji oraz
 • o zastosowaniu specjalnym, które uwzględniają szczególne zastosowanie tych kas oraz odpowiadają szczególnym wymaganiom, związanym ze szczególnymi formami prowadzenia ewidencji sprzedaży określonych towarów i usług, obejmujące kasy przeznaczone do prowadzenia:
  • ewidencji przy świadczeniu usług przewozu osób samochodem osobowym, w tym taksówką, z wyjątkiem przewozu okazjonalnego
  • sprzedaży leków, z funkcją rozliczania recept refundowanych,
  • ewidencji przy świadczeniu usług w zakresie transportu pasażerskiego, zwane dalej „kasami biletowymi”,
  • rozliczające więcej niż jedną transakcję równocześnie,
  • przeznaczone do prowadzenia ewidencji przy sprzedaży towarów i usług w wolnych obszarach celnych lub składach celnych,
  • umieszczane w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów lub usług.

W kasie wirtualnej mogą być łączone różne kategorie kas, o ile kasa spełnia wymagania techniczne dla każdej z tych kategorii kas.

kasy mające postać oprogramowania

Zasady używania kas

Zgodnie z § 6. 1 podatnicy prowadzą ewidencję każdej czynności sprzedaży, w tym sprzedaży zwolnionej od podatku. Dla prawidłowego działania, niezbędne jest zapewnienie połączenia kasy z drukarką i jej konfiguracja w sposób zapewniający poprawny . Przedsiębiorca dodatkowo musi zapewnić konfigurację urządzenia, na którym jest zainstalowana kasa, zgodnie z wymaganiami określonymi przez producenta kasy.

Na kasie wirtualnej nie ewidencjonuje się zwrotów towarów i uznanych reklamacji towarów i usług. Zwroty towarów i uznane reklamacje towarów i usług, które skutkują zwrotem całości albo części należności z tytułu sprzedaży, ujmuje się w odrębnej ewidencji zwrotów i reklamacji
W przypadku wystąpienia oczywistej pomyłki w ewidencji przedsiębiorca dokonuje niezwłocznie jej korekty przez ujęcie w odrębnej ewidencji pomyłek:

 • błędnie za-ewidencjonowanej sprzedaży (wartość sprzedaży brutto i wysokość podatku należnego);
 • krótkiego opisu przyczyny i okoliczności popełnienia pomyłki oraz dołączenie paragonu fiskalnego potwierdzającego dokonanie sprzedaży, przy której nastąpiła oczywista pomyłka

Następnie przedsiębiorca ewidencjonuje przy użyciu kasy sprzedaż w prawidłowej wysokości.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu