Znamy już treść nowego rozporządzenia  Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Nie wprowadza ono dużo zmian w stosunku do tego poprzedniego, jednak niewątpliwie warto zapoznać się jego treścią, gdyż dla pewnych grup zawodowych aktualizacja przepisów da określone prawa bądź obowiązki w zakresie kas fiskalnych. Jak zatem wyglądać będą kasy fiskalne w 2017 r. – zapraszam do lektury.

Kasy fiskalne w 2017 r. –  jakie zmiany ?

Poniżej przedstawię zmiany jakie w dodano w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

1.Dodano zwolnienie dla jednostek samorządu terytorialnego (jst) w zakresie czynności wykonywanych przez ich jednostki organizacyjne, które na dzień 31 grudnia 2016 r. korzystały ze zwolnienia z kasy fiskalnej albo jeżeli ich jednostki organizacyjne na ten dzień korzystały z tego zwolnienia.

2.Dodano możliwość zwolnienia z kasy fiskalnej dla usług:

 • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
 • prawniczych,
 • doradztwa podatkowego

o ile zostaną spełnione dwa warunki:

 • Pierwszy z nich polega na tym, że zapłata jest w całości dokonywana za rachunek bankowy podatnika oraz z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.
 • Drugi warunek polega na tym, że świadczenie tychże usług ma miejsce wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, lub których rezultat jest przekazywany wyłącznie przy wykorzystaniu tych środków.

kasy fiskalne w 2017 r.

3. Dodano zwolnienie dla usług świadczonych osobiście przez osoby niewidome, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które prowadzą samodzielnie działalność gospodarczą lub zatrudniają wyłącznie jednego pracownika niewidomego posiadającego orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

4. Wyłączono z obligatoryjnego stosowania kas, usługi opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów – świadczonych przez osoby wymienione w poz. 51 załącznika do rozporządzenia.

5. Usunięto przepis,  który umożliwiał stosowanie kasy fiskalnej dopiero do dwóch miesiącach następujących po miesiącu, w którym wykonano usługi:

 • naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
 • w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 • w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
 • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
 • prawniczych, z wyłączeniem usług notarialnych
 • doradztwa podatkowego,
 • związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie: świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
 • fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych

Wykonanie tych usług w nowym roku spowoduje konieczność zewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej  począwszy od pierwszej transakcji.

Sprawdź jak wyglądają zwolnienia z kas fiskalnych w 2018 r.

Kasy fiskalne w 2017 r. – zwolnienie podmiotowe

Bez zmiany pozostał limit 20 000 zł zwolnienia podmiotowego.

Rozporządzanie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu