Jak będą wyglądać zwolnienia z kas fiskalnych w 2018 r.? Jeszcze tylko do 31 grudnia 2017 r.  obowiązuje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16.12.2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Ministerstwo Finansów pracuje nad nowym projektem rozporządzenia, szczegóły rozporządzenia w dzisiejszym wpisie.
Nowe rozporządzenie zgodnie z projektem ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i obowiązywać będzie do dnia 31 grudnia tego roku.

Zwolnienia z kas – limit

Podobnie, jak obecnie obwiązującym rozporządzeniu obowiązywał będzie limit zwolnienia podmiotowego z obowiązku rejestracji na kasie fiskalnej i wynosił on będzie w dalszym ciągu 20.000 zł.
zwolnienia z kas

Zwolnienia z kas – wyłączenia

Zmianą w stosunku do obecnego stanu prawnego będzie wprowadzenie do § 4 ust. 1 pkt 2  rozporządzenia zawierającego katalog usług wyłączonych z możliwości stosowania zwolnienia z kasy usług:

  • kulturalnych i rozrywkowych – wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,
  • związanych z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne,
  • w zakresie wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe.

Zaznaczyć jednak należy, że zgodnie z § 9 analizowanego projektu dla podmiotów, które kontynuują lub rozpoczynają świadczenie powyższych usług, usługi te będą korzystać ze zwolnienia do dnia 31 marca 2018 r. Po tym dniu podmioty te będą miały obowiązek ewidencjonować powyższe usługi przy użyciu kasy fiskalnej.
Zmiana została wprowadzona również w poz. 25 załącznika do rozporządzenia. Od dnia 1 stycznia 2018 r. ze zwolnienia z rejestracji przy użyciu kasy fiskalnej będą mogły korzystać usługi usługi finansowe i ubezpieczeniowe z wyłączeniem usług w zakresie wymiany walut świadczonych przez inne podmioty niż banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe.

Projekt rozporządzenia został zamieszczony na na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji w dniu 1 grudnia 2017 r., a postęp prac nad nim można śledzić tutaj.

 Więcej informacji planowanych o zmianach przepisów pojawi się na bezpłatnych szkoleniach organizowanych w ramach Ogólnopolskiej Akademii inFakt!

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu