Które kary nałożone na firmę można rozliczać jako koszt? Czy mandaty i odsetki można wrzucać w koszta?

Prowadzenie firmy wymaga dopełniania szeregu obowiązków wśród których są też takie, których niedopełnienie oznacza karę finansową. Te obowiązki mogą dotyczyć zarówno zobowiązań wobec państwa, jak i wobec klientów, czyli wynikać np. z zawartych umów. Co ciekawe, niekiedy zapłaconą karę można „wrzucić koszty”.

Kryteria, które musi spełnić kara – żeby była kosztem

Rozliczanie zapłaconych kar w kosztach może wzbudzać zainteresowanie, ale warto wiedzieć, że dotyczy tylko wąskiej grupy sytuacji.

Przykładowo, nie ma mowy o rozliczaniu w kosztach odsetek od zaległości podatkowych. Ale w niektórych przypadkach kara w kosztach to dopuszczalna opcja, pod warunkiem, że spełnione są co najmniej takie kryteria:

 1. Kara musi być powiązana z działalnością gospodarczą, tzn. mieć wpływ na osiągane przychody, służyć ich osiągnięciu, zachowaniu lub zabezpieczeniu. W przypadku celowo zapłaconej kary pewnie trudno mówić o „osiągnięciu”, ale o zachowaniu czy zabezpieczeniu już prędzej.
 2. Zapłata kary musi być celowa – musi być wynikiem racjonalnego i przemyślanego działania właściciela firmy.
 3. Kara nie została odgórnie wyłączona z kosztów przez przepisy. Np. umyślne niezapłacenie podatku i związane z tym odsetki rzecz jasna nie mogą być kosztem.

Warto podać przykład.

Przedsiębiorca zawiera umowę na wykonanie usługi, w której znajduje się zapis o odszkodowaniu w wyniku odstąpienia od umowy. W trakcie przygotowań do wykonania usługi pojawiają się czynniki, które sprawiają, że umowa przestaje się opłacać (np. rosną ceny materiałów, spada popyt na towar, itp.). W takiej sytuacji przedsiębiorca może zdecydować się na odstąpienie od umowy i zapłatę kary, która może stanowić koszt.

Oczywiście, rozliczając w kosztach kary trzeba zachować dużą dozę ostrożności, gdyż zapewne są to koszty podlegające interpretacji. Nie ma pewności, że urzędnicy przyznają rację przedsiębiorcy, jeśli chodzi o celowe poniesienie kary i jej powiązanie z przychodami.

Kary, których na pewno w koszty wrzucić nie można

Oprócz tego łatwo także wymienić takie kary, których na pewno nie można ująć w kosztach. Wiążą się one m.in. z niedopełnianiem obowiązków wobec państwa, a także niedopełnianiem warunków umowy, co nie ma żadnego związku z osiągnięciem przychodu. Np.:

 • kary za wady dostarczonych towarów lub wykonanych usług,
 • odsetki od zaległości podatkowych (m.in. z uwagi na niezapłacone podatki, składki ZUS, akcyzę, itd.),
 • mandaty – zarówno drogowe, jak i nakładane przez urzędników fiskusa,
 • wszelkie inne grzywny,
 • dodatkowe opłaty wymierzone przez ZUS.

Księgowi inFakt pomogą Ci w rozliczaniu kosztów

Zastanawiasz się nad rozliczaniem wątpliwych kosztów, które podlegają interpretacji? To może nie być łatwe. Na szczęście nie musisz głowić się nad tym sam – gdy korzystasz z inFaktu 🙂

Załóż bezpłatne konto na inFakcie, aby:

 • korzystać z pomocy księgowych – możesz ich pytać o dowolne kwestie związane z podatkami i księgowością,
 • możesz dzwonić od poniedziałku do soboty w godz. 7-22 – to naprawdę sporo godzin wsparcia,
 • wystawiać faktury (do 3 w miesiącu), dodawać koszty (do 3 w miesiącu), obliczać podatki.

Załóż bezpłatne konto i korzystaj 🙂