Specjalista ds. podatków zajmujący się tematyką podatku od towarów i usług. Obecnie wspiera księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, podczas webinarów oraz w publikowanych artykułach na blogach inFakt. Interesuje się kryptowalutami, transakcjami zagranicznymi oraz specyficznymi rozliczeniami VAT.

Umowa spółki określa zasady dokonania wpłat na poczet kapitału zakładowego. Dodatkowo wysokość wpłat wspólników jest uzależniony od posiadanych udziałów w spółce. Czym jest kapitał zakładowy w spółce z o.o.?

Kapitał zakładowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Kapitał zakładowy inaczej określany jako kapitał założycielski lub kapitał podstawowy stanowi pierwszy wkład wniesiony do spółki przez wspólników. W praktyce staje się on głównym źródłem finansowania transakcji gospodarczych. Wpłacony kapitał zakładowy, staje się majątkiem spółki przez co wspólnicy nie mają prawa nim swobodnie dysponować np. w sprawach prywatnych. Każda zmiana wartości lub stanu kapitału podlega księgowaniu w księgach rachunkowych.

Zgodnie z ustawą kodeks spółek handlowych Art. 154. § 1. Kapitał zakładowy spółki powinien wynosić co najmniej 5.000 złotych. Dodatkowo zgodnie z § 2, wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50 złotych. Oznacza to, że udziały w spółce z o.o. nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej. Udział objęty po cenie wyższej niż wartość nominalna, powoduje obowiązek przeniesienia nadwyżki do kapitału zakładowego. Natomiast w przypadku objęcia po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżkę należy przelać do kapitału zapasowego.

Podwyższenie kapitału zakładowego

Wysoki kapitał zakładowy może budować wiarygodność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Analogicznie niski kapitał podstawowy może ograniczać prawo do zdobywania klientów. Dzieje się tak z powodu ograniczenia odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki. Spółka z kapitałem zakładowym 5000 zł będzie mniej wiarygodna niż spółka z kapitałem 500.000 zł. Wysokość kapitału jest informacją o ewentualnej kwocie „zabezpieczenia” w przypadku zobowiązań.

Rozwijając spółke z o.o., wcześniej czy później wspólnicy będą rozważać podwyższenie kapitału zakładowego. Kapitał zakładowy można zwiększyć poprzez:

  • zwiększenie wartości dotychczasowych udziałów, wówczas wspólnicy dokonują wpłat na pokrycie zwiększenia wartości udziałów lub
  • utworzenie nowych udziałów, dzięki czemu mamy możliwość przyjęcia nowych osób do spółki.

Aby podwyższyć kapitał zakładowy należy zmienić umowę spółki, uchwałą podjętą 2/3 głosów Zgromadzenia Wspólników. Następnie należy złożyć wniosek do KRS,który zawiera:

  • Uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego;
  • Oświadczenie o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale;
  • Oświadczenie, że wkłady na podwyższenie kapitału zakładowego zostały wniesione w całości