Jak podwyższyć kapitał zakładowy w spółce z o.o.?

Umowa spółki określa zasady dokonania wpłat na poczet kapitału zakładowego. Dodatkowo wysokość wpłat wspólników jest uzależniony od posiadanych udziałów w spółce. Czym jest kapitał zakładowy w spółce z o.o.?

Kapitał zakładowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Kapitał zakładowy inaczej określany jako kapitał założycielski lub kapitał podstawowy stanowi pierwszy wkład wniesiony do spółki przez wspólników. W praktyce staje się on głównym źródłem finansowania transakcji gospodarczych. Wpłacony kapitał zakładowy, staje się majątkiem spółki przez co wspólnicy nie mają prawa nim swobodnie dysponować np. w sprawach prywatnych. Każda zmiana wartości lub stanu kapitału podlega księgowaniu w księgach rachunkowych.

Zgodnie z ustawą kodeks spółek handlowych Art. 154. § 1. Kapitał zakładowy spółki powinien wynosić co najmniej 5.000 złotych. Dodatkowo zgodnie z § 2, wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50 złotych. Oznacza to, że udziały w spółce z o.o. nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej. Udział objęty po cenie wyższej niż wartość nominalna, powoduje obowiązek przeniesienia nadwyżki do kapitału zakładowego. Natomiast w przypadku objęcia po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżkę należy przelać do kapitału zapasowego.

Podwyższenie kapitału zakładowego

Wysoki kapitał zakładowy może budować wiarygodność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Analogicznie niski kapitał podstawowy może ograniczać prawo do zdobywania klientów. Dzieje się tak z powodu ograniczenia odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki. Spółka z kapitałem zakładowym 5000 zł będzie mniej wiarygodna niż spółka z kapitałem 500.000 zł. Wysokość kapitału jest informacją o ewentualnej kwocie „zabezpieczenia” w przypadku zobowiązań.

Rozwijając spółke z o.o., wcześniej czy później wspólnicy będą rozważać podwyższenie kapitału zakładowego. Kapitał zakładowy można zwiększyć poprzez:

 • zwiększenie wartości dotychczasowych udziałów, wówczas wspólnicy dokonują wpłat na pokrycie zwiększenia wartości udziałów lub
 • utworzenie nowych udziałów, dzięki czemu mamy możliwość przyjęcia nowych osób do spółki.

Szukasz biura rachunkowego?

Poznaj nowy standard biura rachunkowego

 • Bez dojazdów do Księgowego
 • Bez papierowych faktur
 • Bez marnowania Twojego czasu
Znajdź Księgowego Nie masz firmy? Załóż firmę z inFakt

Aby podwyższyć kapitał zakładowy należy zmienić umowę spółki, uchwałą podjętą 2/3 głosów Zgromadzenia Wspólników. Następnie należy złożyć wniosek do KRS,który zawiera:

 • Uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego;
 • Oświadczenie o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale;
 • Oświadczenie, że wkłady na podwyższenie kapitału zakładowego zostały wniesione w całości

Księgowość online dla spółek z o.o.

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu