JPK zastąpi Deklaracje VAT?


29 lipca 2018 2 min. czytania

JPK jest odzwierciedleniem danych zawartych w Deklaracji VAT, w związku z tym czy są szanse że JPK zastąpi Deklaracje VAT? Po odpowiedź zapraszam do niniejszego wpisu. 

Ministerstwo Finansów nałożyło na podatników VAT obowiązek sporządzenia i przesyłania JPK VAT. JPK VAT był wprowadzany stopniowo i tak od początku 2018 r,. każdy podatnik jest zobowiązany do przesyłania odpowiedniego pliku do organu podatkowego. W związku z tym nałożono na podatników dodatkowy obowiązek. Jednak czy ten nowy obowiązek od razu nie powinien zastąpić deklaracji VAT?

JPK zastąpi Deklaracje VAT

Ministerstwo Finansów w interpelacji nr 22804 wskazuje, że zamierza kontynuować dotychczasowy kierunek działań służący zarówno budowaniu partnerskich relacji pomiędzy przedsiębiorcami i organami KAS, jak i uszczelnianiu systemu podatkowego, poprzez odpowiednie zmiany legislacyjne oraz nowoczesne narzędzia analityczne.
W związku z tym Ministerstwo chce wdrożyć nowe rozwiązania, które pozwolą uprościć system podatkowy, w tym ograniczające zakres obowiązków spoczywających z tego tytułu na podatnikach.  W powyższej interpelacji wskazano, że jednym z takich rozwiązań, które zostaną wdrożone w 2019 r., jest zniesienie obowiązku składania deklaracji VAT i jego zastąpienie przez plik JPK_VDEK. Celem prowadzonego projektu jest wdrożenie obsługi rozliczeń podatku VAT za pomocą plików JPK. Przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT nie będzie musiał, tak jak ma to miejsce obecnie, składać deklaracji VAT oraz informacji o ewidencji JPK_VAT, ale złoży jedną informację JPK_VDEK, będącą podstawą rozliczenia podatkowego i wypełniającą zarazem obowiązek informacyjny w zakresie ewidencji VAT.
Zastąpienie Deklaracji VAT plikiem JPK to dobra wiadomość. Bez wątpienia składanie Deklaracji VAT i pliku JPK to powielenia w pewnym sensie tego samego. Mniemy nadzieję, że Ministerstwo Finansów dokona odpowiednich zmian i począwszy od 2019 r. zniknie obowiązek składania Deklaracji VAT.
 

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu