Wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego wywołało lawinę pytań, zarówno ze strony przedsiębiorców, jak i księgowych, a także osób które programy do tej zmiany muszą przystosować. Ministerstwo Finansów na cześć z nich udzieliło odpowiedzi.

W tym artykule zamieszczę kilka według mnie ciekawych pytań wraz z odpowiedziami. Natomiast z kompletem informacji można zapoznać się tutaj : http://www.mf.gov.pl/kontrola-skarbowa/dzialalnosc/jednolity-plik-kontrolny

Cel wprowadzenia JPK

Jaki jest cel wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK)?

Celem JPK jest umożliwienie podatnikom przekazywania informacji organom podatkowym w formie elektronicznej pozwalającej na skrócenie czasu wykonywanych czynności, zmniejszenie ich uciążliwości, a w efekcie ograniczenia ich kosztów. W niebudzących wątpliwości przypadkach ta forma udostępniania informacji pozwoli odstąpić od kontroli. JPK obejmuje nie tylko rozliczenie podatku od towarów i usług, ale również inne podatki oraz szeroko rozumianą weryfikację ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowych.

JPK Ewidencja zakupów i sprzedaży VAT, a deklaracja VAT

Czy JPK Ewidencja zakupów i sprzedaży VAT powinien uzgadniać się do danych zawartych w deklaracji VAT?

Ewidencja zakupów i sprzedaży VAT powinna uzgadniać się z danymi z deklaracji VAT. W celu wyeliminowania ryzyka wystąpienia błędów i wątpliwości, zmodyfikowano wersję struktury JPK_VAT tak by odzwierciedlała w układzie tabelarycznym aktualnie obowiązującą deklarację dla podatku od towarów i usług.

jpk - odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania podatników

Przekazywanie dokumentów

W jaki sposób będzie się odbywać comiesięczne wysyłanie plików JPK_VAT?

Na stronie Ministerstwa Finansów została opublikowana „Specyfikacja interfejsów usług Jednolitego Pliku Kontrolnego”. Dokument opisuje proces przekazywania przez podatników danych z ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Kwartalne rozliczenie

W związku z miesięcznym obowiązkiem raportowania JPK_VAT, czy przedsiębiorstwo może nadal zachować możliwość składania Deklaracji VAT kwartalnie?

Tak, przepisy ustawy o podatku od towarów i usług w tym zakresie nie uległy zmianie.

Duże zbiory danych

Za jaki maksymalny okres organ podatkowy może żądać od podatnika danych zgodnych ze strukturą JPK? Trzeba wziąć pod uwagę, że wygenerowanie danych za okres np. miesięczny dotyczący struktury JPK: Księgi Rachunkowe, będzie zajmowało bardzo dużo czasu z uwagi na samą ilość i objętość danych?

Zakres danych powinien odpowiadać zakresowi czynności sprawdzających lub kontroli. Pobierane powinny być dane wyłącznie niezbędne do realizacji celu kontroli. W toku postępowań kontrolnych wymagających przetwarzania największych zbiorów będą prowadzone uzgodnienia warunków technicznych przekazania i zabezpieczenia danych.

Kompendium wiedzy o JPK od inFakt można znaleźć tutaj

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu