JPK część deklaracyjna a oznaczanie transakcji


7 sierpnia 2020 2 min. czytania

Od 1 października czynni podatnicy VAT, będą składać nowe struktury JPK z częścią deklaracyjną. Wprowadzenie nowej struktury wprowadza także nowe obowiązki. Warto zapoznać się z najczęstszymi pytaniami i odpowiedziami dotyczącymi wypełniania części deklaracyjnej w zakresie oznaczania transakcji.

JPK_VDEK, JPK

JPK część deklaracyjna a oznaczanie transakcji – odpowiedzi MF

Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej www.podatki.gov.pl zamieściło wyjaśnienia w formie odpowiedzi do pytań dotyczących nowej struktury JPK_V7. Z udzielonych wyjaśnień MF w zakresie oznaczania dostaw towarów i świadczenia usług symbolami GTU wynika:

 • wprowadzone oznaczenia np. FP – faktura do paragonu, GTU – oznaczenia grup towarowo-usługowych, należy stosować także do faktur wystawionych przed 1 października, jeżeli podatnik będzie dokonywał rozliczenia podatku w deklaracji składanej za październik / IV kwartał;
 • oznaczenia grup towarowo-usługowych GTU należy stosować także do faktur wystawionych do paragonu (FP)
 • należy pamiętać, że dokument ujęty w ewidencji może posiadać więcej niż jedno oznaczenie GTU, natomiast wpis nie będzie mógł posiadać jednocześnie oznaczenia:
  • „RO”, „WEW”, „FP” dla dokumentów sprzedaży
  • „MK”, „WEW”, „VAT_RR” dla dokumentów kosztowych
 • w przypadku transakcji sprzedaży wysyłkowej (art. 23 ustawy o VAT) mimo obowiązku wystawiania faktur na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, wystarczy ujmowanie tej transakcji na podstawie dokumentu zbiorczego,
 • w przypadku transakcji importu towarów od podmiotu powiązanego (33a ustawy o VAT) należy stosować oznaczenie „TP” w ewidencji sprzedaży oraz „IMP” w ewidencji zakupów,
 • faktury korygujące wystawione do faktur sprzedaży dotyczących towarów i usług wymienionych w grupach GTU, muszą posiadać wszystkie wymagane oznaczenia, nawet jeżeli korekta wystawiana jest do faktury dotyczącej sprzedaży z przed 1 października,
 • wprowadzone oznaczenie „WEW” dotyczy:
  • nieodpłatnego przekazania towarów na cele osobiste,
  • rozliczenia rocznej korekty sprzedaży mieszanej,
  • sprzedaży zwolnionej, dla której nie wystawiono faktury,
  • sprzedaży bezrachunkowej
 • transakcje dotyczące importu usług, WNT lub dostaw, dla których podatnikiem jest nabywca, należy wykazywać w ewidencji na podstawie dokumentu zakupu (bez oznaczenia „WEW”)

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu