Od 2019 r. fakturę do paragonu będzie można wystawić wyłącznie w przypadku, jeżeli przy dokumentacji sprzedaży został zawarty numer NIP na paragonie. We wpisie szczegóły regulacji.

Koncepcja powraca

O planach Ministerstwa Finansów, zgodnie z którymi faktura do paragonu mogłaby zostać wystawiona wyłącznie w przypadku, jeżeli na paragonie tym został zawarty numer NIP nabywcy pisałam w zeszłym roku. Ministerstwo Finansów koncepcji nie odrzuciło, i pomysł ten pojawia się ponownie w projekcie ustawy o zmianie ustawy podatku od towarów i usług oraz niektórych innych usług z dnia 6 września 2018 r.
NIP na paragonie

Nip na paragonie – jak to będzie wyglądać?

Zgodnie z projektem nowelizacji, w przypadku sprzedaży ewidencjonowanej na kasie fiskalnej na rzeczy nabywcy, który posługuje się numerem NIP, faktura może zostać wystawiona wyłącznie w przypadku, jeżeli na paragonie potwierdzającym dokonanie sprzedaży został zawarty numer NIP.

Co taka regulacja oznacza w praktyce?

W praktyce przedsiębiorcy po obu stronach transakcji sprzedaży będą musieli zastosować się do tego wymogu. Sprzedawca powinien zadbać o to, aby:

  • była możliwość wpisania nr NIP nabywcy na paragonie, lub
  • była możliwość uzyskania faktury, bez ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej, w przypadku gdy nie ma możliwości wpisania numeru NIP na paragonie.

Natomiast kupujący, będący przedsiębiorcą powinien pamiętać o tym, że będzie mógł uzyskać fakturę do paragonu włącznie w przypadku jeżeli jego numer NIP zostanie zawarty na paragonie. Przed dokonaniem zakupów powinien się upewnić, że taka opcja u danego sprzedawcy istnieje. W przypadku, jeżeli numeru NIP na paragonie nie będzie sprzedawca nie będzie mógł wystawić faktury do tego paragonu.

Co się stanie w przypadku, gdy sprzedawca wystawi fakturę do paragonu bez NIP?

W takim przypadku przedsiębiorca wystawiający fakturę zostanie ukarany przez urząd skarbowy dodatkowym zobowiązaniem podatkowym w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. Urząd skarbowy, po stwierdzeniu takiego faktu, będzie miał obowiązek, a nie możliwość nałożenia kary na sprzedawcę.

Od kiedy będą obowiązywać nowe regulacje?

Z zapisów projektu nowelizacji wynika, że omawiane regulacje mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Warto tutaj wskazać, że zgodnie z art. 7 projektu nowelizacji obowiązek zamieszczania numeru NIP na paragonie nie będzie dotyczył transakcji zaewidencjonowanych na kasie rejestrującej przed dniem 1 stycznia 2019 r.
Projekt nowelizacji nie został jeszcze wniesiony do Sejmu, obecnie znajduje się na etapie opiniowania.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu