Jakie zmiany w usłudze Twój e-PIT?


25 lutego 2020 4 min. czytania

Usługa Twój e-PIT wprowadzona została po raz pierwszy dla zeznań PIT-37 oraz PIT-38 za 2018 rok. Dzisiaj o tym, jakie zmiany w Twój e-PIT wprowadzone czekają nas dla zeznań za 2019 rok.

Twój e-PIT

Usługa Twój e-PIT polega na przygotowaniu zeznania podatkowego przez Krajową Administrację Skarbową (KAS), bez konieczności składania jakiegokolwiek wniosku przez podatnika. Dane do wypełnienia zeznania pobierane są z rejestrów własnych Szefa KAS i innych rejestrów państwowych, np. PESEL czy OPP a także z zeznań samych podatników.

Usługa Twój e -PIT została w pierwszej kolejności wprowadzona dla zeznań za 2018 rok:

 • PIT-37 – z umów o pracę, zlecenia, o dzieło;
 • PIT-38 – z przychodów kapitałowych.

W pierwszym roku działania z usługi Twój e-PIT skorzystało 8.8 mln osób.

Twój e -PIT dla przedsiębiorców?

Kolejnym etapem wdrażania usługi Twój e-PIT miało być objęcie nią zeznań podatkowych za 2019 składanych przez przedsiębiorców oraz przedsiębiorców w spadku takich jak PIT-36(S), PIT-36L(S), PIT-28(S).

Jednak z nowelizacji ustawy PIT z dnia 05 lutego 2020 wynika, że usługa nie znajdzie zastosowania do zeznań składanych za 2019 przez podatników w związku z prowadzoną przez nich pozarolniczą działalnością gospodarczą lub działami specjalnymi produkcji rolnej.

Ma to bezpośredni związek z wprowadzeniem ulgi dla młodych oraz nowej skali podatkowej. Z uzasadnienia do ustawy czytamy, że „istnieje ryzyko niedotrzymania terminów realizacji drugiego etapu oraz powstania dużej ilości błędów, co z punktu widzenia odpowiedzialności administracji podatkowej za bezpieczeństwo danych udostępnionych podatnikowi, jest niedopuszczalne„.

Twój e-PIT za 2019

W 2020 roku usługa Twój e-PIT została rozszerzona o inne zeznania nie związane z prowadzoną działalnością:

 • PIT-28 – przychody z najmu albo wyłącznie ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych, albo wyłącznie z najmu i ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych;
 • PIT-36 – np. przychody z umów najmu, dzierżawy, z emerytur i rent z zagranicy, z działalności nierejestrowanej, z odpłatnego zbycia rzeczy ruchomych.

PIT-28 za 2019 można składać w usłudze Twój e-PIT od 15 lutego do 02 marca 2020. PIT-36 oraz pozostałe od 15 lutego do 30 kwietnia 2020.

Pozostałe zmiany

Ministerstwo na swojej stronie www.gov.pl informuje o pozostałych nowych możliwościach dostępnych w usłudze twój e -PIT takich jak:

 • automatyczne uwzględnianie ulgi dla dzieci powyżej 18. roku życia (jeżeli dziecko studiuje lub jest doktorantem) i dla dzieci urodzonych w 2019;
 • informowanie po zalogowaniu do usługi podatnika objętego w całości ulgą dla młodych o tym, że nie musi składać PIT;
 • informowanie podatnika, który nie złożył pracodawcy oświadczenia o objęciu jego przychodów ulgą dla młodych w 2019 roku i pracodawca pobrał zaliczki na podatek, o zwrocie, który przysługuje podatnikowi;
 • wskazanie automatycznie mikrorachunku osobom, które będą płacić online w usłudze Twój e-PIT oraz informacja o stanie zwrotu nadpłaty przez urząd skarbowy;
 • uwierzytelnienia się do usługi w przypadku kwoty 0 (zero) poprzez imię ojca małżonka w przypadku wspólnego rozliczenia się małżonków.

Jak złożyć zeznanie?

W celu zalogowania się do usługi należy w serwisie www.podatki.gov.pl wpisać swoje dane:

 • PESEL (albo: NIP i datę urodzenia);
 • kwotę przychodu z deklaracji za rok 2018;
 • kwotę przychodu z jednej z informacji od płatników za rok 2019;
 • kwotę nadpłaty/do zapłaty z deklaracji za rok 2018.

albo użyć profilu zaufanego.

Udostępnione zeznanie uznaje się za złożone w dniu jego akceptacji przez podatnika (bez wprowadzenia albo po wprowadzeniu w nim zmian) jeśli nastąpi to przed upływem terminu określonego na jego złożenie. (art. 45cd ust. 2 PIT).

W przypadku niedokonania akceptacji lub odrzucenia udostępnionego przez urząd zeznania przed upływem terminu określonego na jego złożenie następuje automatyczna akceptacja.

Podatnik ma także możliwość odrzucić zeznanie i rozliczyć się samodzielnie. Wówczas proponowane przez urząd zeznanie nie będzie brane pod uwagę.

UWAGA! Rozliczenie roczne na formularzach PIT-28 i PIT-36 (w przeciwieństwie do rozliczenia na PIT-37 lub PIT-38) nie zostanie automatycznie zaakceptowane.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu