Jakie zmiany w usłudze Twój e-PIT?

Usługa Twój e-PIT wprowadzona została po raz pierwszy dla zeznań PIT-37 oraz PIT-38 za 2018 rok. Przez sześć lat Twój e-PIT przeszedł szereg zmian. Poniżej omawiamy najważniejsze.

Twój e-PIT

Usługa Twój e-PIT polega na przygotowaniu zeznania podatkowego przez Krajową Administrację Skarbową (KAS), bez konieczności składania jakiegokolwiek wniosku przez podatnika. Dane do wypełnienia zeznania pobierane są z rejestrów własnych Szefa KAS i innych rejestrów państwowych, np. PESEL czy OPP a także z zeznań samych podatników.

Usługa Twój e -PIT została w pierwszej kolejności wprowadzona dla zeznań za 2018 rok:

 • PIT-37 – z umów o pracę, zlecenia, o dzieło;
 • PIT-38 – z przychodów kapitałowych.

W pierwszym roku działania z usługi Twój e-PIT skorzystało 8.8 mln osób.

Twój e-PIT – zmiany w 2019

W 2020 roku usługa Twój e-PIT została rozszerzona o inne zeznania nie związane z prowadzoną działalnością:

 • PIT-28 – przychody z najmu albo wyłącznie ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych, albo wyłącznie z najmu i ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych;
 • PIT-36 – np. przychody z umów najmu, dzierżawy, z emerytur i rent z zagranicy, z działalności nierejestrowanej, z odpłatnego zbycia rzeczy ruchomych.

Pozostałe zmiany

Inne możliwości dostępnych w usłudze Twój e-PIT to:

 • automatyczne uwzględnianie ulgi dla dzieci powyżej 18. roku życia (jeżeli dziecko studiuje lub jest doktorantem) i dla dzieci urodzonych w 2023;
 • wskazanie automatycznie mikrorachunku osobom, które będą płacić online w usłudze Twój e-PIT oraz informacja o stanie zwrotu nadpłaty przez urząd skarbowy.

Jak złożyć zeznanie?

W celu zalogowania się do usługi należy w serwisie www.podatki.gov.pl wpisać swoje dane:

 • PESEL (albo: NIP i datę urodzenia);
 • kwotę przychodu z deklaracji za rok 2022;
 • kwotę przychodu z jednej z informacji od płatników za rok 2023;
 • kwotę nadpłaty/do zapłaty z deklaracji za rok 2022.

albo użyć profilu zaufanego.

Udostępnione zeznanie uznaje się za złożone w dniu jego akceptacji przez podatnika (bez wprowadzenia albo po wprowadzeniu w nim zmian) jeśli nastąpi to przed upływem terminu określonego na jego złożenie. (art. 45cd ust. 2 PIT).

W przypadku niedokonania akceptacji lub odrzucenia udostępnionego przez urząd zeznania przed upływem terminu określonego na jego złożenie następuje automatyczna akceptacja.

Podatnik ma także możliwość odrzucić zeznanie i rozliczyć się samodzielnie. Wówczas proponowane przez urząd zeznanie nie będzie brane pod uwagę.

UWAGA! Rozliczenie roczne na formularzach PIT-28 i PIT-36 (w przeciwieństwie do rozliczenia na PIT-37 lub PIT-38) nie zostanie automatycznie zaakceptowane.

Twój e-PIT dla przedsiębiorców od 2024

W 2024 r. po raz pierwszy z usługi Twój e-PIT mogą skorzystać również osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz działy specjalne produkcji rolnej.

W tym roku po raz pierwszy usługa Twój e-PIT jest adresowana także do osób prowadzących działalność gospodarczą oraz działy specjalne produkcji rolnej, również tych z zawieszoną działalnością gospodarczą. Dlatego w usłudze Twój e-PIT obok znanych od lat formularzy PIT-37, PIT-38 oraz oświadczeń PIT-OP oraz PIT-DZ, znajdą się trzy nowości:

 • PIT-36L – to zupełnie nowy formularz służący do rozliczeń za 2023 rok z działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych podatkiem liniowym,
 • PIT-28 – do tej pory skierowany do osób rozliczających przychody z najmu i ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych, od rozliczeń za 2023 rok będzie również stosowany dla rozliczenia działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem,
 • PIT-36 – do tej pory skierowany do osób rozliczających m.in. przychody z rent i emerytur zagranicznych, z działalności nierejestrowej, od rozliczeń za 2023 r. będzie również stosowany do rozliczenia działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na zasadach ogólnych.

W związku z rozliczeniem PIT stworzyliśmy eBooka, który w prosty sposób tłumaczy wszystkie ulgi
oraz jak je zastosować. Znajdziesz w nim wiele porad i odpowiedzi: