Refundacja PFRON do składek przedsiębiorcy i dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej


17 lutego 2018 2 min. czytania

Jakie dofinansowanie z PFRON może uzyskać przedsiębiorca? Jakie warunki musi spełnić, aby je otrzymać? O jakie dofinansowania dla siebie może starać się przedsiębiorca?

W tym artykule zajmę się temat dofinansowania dla samego przedsiębiorcy z PFRON. Może on starać się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej i o dofinansowanie składek przedsiębiorcy

Jakie dofinansowanie z PFRON może uzyskać przedsiębiorca_

Dofinansowanie składek przedsiębiorcy

Szczegółowo tematem składek zajmowałam się już wcześniej, ale przypomnę krótko tylko, że osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą, obowiązkowo opłacająca składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe może starać się o ich dofinansowanie. Procent dofinansowania zależy  od stopnia niepełnosprawności. W odniesieniu do 2018 roku dane przedstawiam poniżej.

Mały ZUS
 
Stopień niepełnosprawności

Składka emerytalna

122,98

Składka rentowa

50,40

Suma składek

173,38

znaczny 173,38
umiarkowany 104,03
lekki 52,01
Duży ZUS
Stopień niepełnosprawności

Składka emerytalna

520,36

Składka rentowa

213,26

Suma składek

733,62

znaczny 733,62
umiarkowany 440,17
lekki 220,09

W przypadku, gdy przedsiębiorca opłaca składki (emerytalne i rentowe) w wysokości innej niż określone powyżej, ubiegając się o refundację składek na ubezpieczenia społeczne, jest zobligowany dokonać procentowych wyliczeń należnej kwoty refundacji od faktycznie poniesionych do ZUS kwot. Jeśli pola nie zostaną wyliczone, to wówczas kwoty do wypłaty, zostaną wyliczone na podstawie wartości podanych w pozycjach 17-20 i 22 druku Wn-U-G.

Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Dotacje na rozpoczęcie działalności można otrzymać w powiatowym urzędzie pracy. Jednym z warunków jej utrzymania jest prowadzenie działalności przez co najmniej 24 miesiące. Maksymalna wysokość dotacji nie może przekroczyć piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Aby ją uzyskać należy być:

  • osobą niepełnosprawną,
  • zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.

Ponadto osoba ubiegająca się o dotację nie mogła wcześniej skorzystać z pomocy ze środków publicznych na ten cel. Aby otrzymać dotację trzeba:

  • złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy zgodnie z miejscem zamieszkania (każdy urząd pracy ma własny wzór wniosku),
  • zobowiązać się do prowadzenia działalności gospodarczej nieprzerwanie przez okres co najmniej 24 miesięcy.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu