Kiedy zarabianie na reklamach Google jest przychodem z działalności, a kiedy przychodem z innych źródeł? Jak go rozliczać?


25 stycznia 2018 3 min. czytania

Coraz większym zainteresowaniem cieszy się uzyskiwanie przychodów z umieszczaniu reklam Google w swoich aplikacjach lub na stronach www. Jak zaksięgować przychód z reklam w Google ?

Jak zaksięgować przychód z reklam w google ?

Google posiada dwie platformy umożliwiające zamieszczanie reklam google na stronach www oraz w aplikacjach mobilnych. Platformy pozwalają generować przychody z „oglądania reklama” właścicielowi strony www lub aplikacji mobilnej. W pierwszej kolejności należy określić czy dane przychody należy rozliczać jako przychód z działalności czy też jako przychód osoby fizycznej nieposiadającej działalności gospodarczej.
google

Przychody z innych źródeł

Jak podkreśla Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w wydanej indywidualnej interpretacji podatkowej nr ILPB2/415-378/13-2/AJ z 2013r:

„(…) umowę (niezawartą w formie pisemnej) stanowiącą podstawę do udostępnienia powierzchni reklamowej na stronie internetowej należy zaliczyć do umów nienazwanych – stosunki prawne regulowane umową kreowane są przez strony w sposób dowolny oraz odpowiadający stronom i nie można jej jednoznacznie przypisać cech umowy zlecenia, o dzieło, najmu, czy też dzierżawy.
Ponieważ uzyskiwanie przychodu z tytułu udostępniania miejsca reklamowego na prywatnych stronach internetowych zarządzanych przez osobę fizyczną, nie wypełnia przesłanek pozarolniczej działalności gospodarczej określonej w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również nie ma cech i elementów, które kwalifikowałyby je do źródeł przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 2 i 4-8 ww. ustawy, to przychód ten należy zakwalifikować do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 tejże ustawy.”

W przypadku gdy podatnik prowadzi stronę hobbistycznie, przychody z tego źródła powinny zostać rozliczone w zeznaniu rocznym. Przychód powinien zostać zakwalifikowany jako przychody z innych źródeł.

Przychody w działalności gospodarczej

 
Jeżeli natomiast, podatnik dokonuje współpracy z Google w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, przychody należy zaliczyć do przychodów z działalności gospodarczej. Ważnym element jest specyfika otrzymywanego wynagrodzenia, w którym wynagrodzenie wypłacane jest po  przekroczeniu kwoty określonej w regulaminie. Wówczas w tedy podatnik powinien wystawić fakturę dla Google na dokonaną wpłatę wynagrodzenia z tyt. udostępnienia miejsca reklamowego. Faktura powinna zostać ujęta w KPiR zgodnie z datą jej wystawienia. Jeżeli w ciągu całego roku podatkowego podatnik nie przekroczy kwoty uprawniającej do wypłaty wynagrodzenia, wówczas z dniem 31 grudnia powinna zostać faktura na „uzbieraną” wartość dostępną na koncie Google.
Miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. Świadcząc usługi dla Google miejscem opodatkowania będzie Irlandia. Czynnym podatnik VAT powinien wystawić fakturę z stawką VAT „np” oraz adnotacją „odwrotne obciążenie”. Będzie to informacja dla kontrahenta o obowiązku rozliczenia VAT.
Bez względu na status VAT za okres, w których podatnik otrzymał przychód od Google, będzie zobowiązany wykazać świadczenie usług w informacji  VAT UE.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu