Jak zaksięgować hosting?


21 września 2017 3 min. czytania

Jak zaksięgować hosting? Przedsiębiorcy coraz częściej sięgają po rozwiązania IT. Jedną z najpopularniejszych form zdobywania zleceń lub klientów stał się internet. Większość z  firm dysponuje własną stroną internetową, przez co dość często pojawia się pytanie jak zaksięgować hosting?

Czym jest hosting?

W uproszczeniu można powiedzieć, że hosting to udostępnienie klientowi przez dostawcę usług internetowych zasobów pozwalających na realizację odpowiednich usług, np. serwowanie stron internetowych, obsługę poczty elektronicznej, itp. Często zdarza się, że usługodawcą jest zagraniczna firma

Jak zaksięgować hosting?

Usługi związane z tworzeniem stron internetowych, zakup domen lub usług hostingów nie mogą być zaliczone do wartości niematerialnych i prawny. Wydatki te powinno być zaliczone bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów i zaksięgowane do kolumny 13 w księdze przychodów i rozchodów w wartości netto dla czynnych podatników VAT lub w wartości brutto dla podatników korzystających z zwolnienia z VAT . Dodatkowo czynny podatnik VAT ma prawo odliczyć w pełnej wartości VAT naliczony.

Transkrypcja wideo

Jak zaksięgować hosting z zagranicy?

W przypadku dokonania zakupu usługi hostingu od zagranicznego kontrahenta mamy do czynienia z importem usług.  Zgodnie z Art. 2 pkt 9 ustawy o VAT przez import usług – „rozumie się przez to świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4. Praktycznie w każdym przypadku VAT należny powinien zostać wykazany zgodnie z ogólną zasadą VAT a mianowicie w momencie wykonania usługi. Wykazany podatek należny zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. a będzie dla usługobiorcy stanowił jednocześnie podatek naliczony, który może zostać odliczony pod warunkiem że zakup jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą i istnieje związek nabytej usługi z wykonywaniem czynności opodatkowanych
 Jak zaksięgować hosting?
Należy pamiętać o warunku wyrażonym w art. 86 ust. 10b pkt 3 ustawy o VAT.  Zgodnie z którym, prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w przypadku min. importu usług, powstaje zgodnie z ust. 10, pod warunkiem że podatnik uwzględni podatek należny z tytułu importu usług w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek, nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych usług powstał obowiązek podatkowy.
Czynny podatnik VAT od danej transakcji nalicza i odlicza VAT natomiast podatnik zwolniony z VAT będzie miał obowiązek do zapłacenia podatku VAT oraz wykazania transakcji w deklaracji VAT-9M, zapłacony podatek będzie stanowił KUP księgowany dowodem wewnętrznym do kolumny 13 KPiR
Dla nie-VATowca import usług z krajów UE, którego podstawę stanowi art. 28b ustawy o VAT będzie nakładał obowiązek  rejestracji dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych. Rejestracji należy dokonać na formularzu  VAT-R.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu