Jak sam rozliczam współpracę z klientem z zagranicy

Rozliczenie z klientem spoza Polski jest prostsze, niż się wydaje. Mimo, że inaczej postąpisz tu w kwestii VAT-u, nie musisz się obawiać, że napotkasz gąszcz niezrozumiałych przepisów. Przeczytaj, na czym polega różnica.

Faktura dla przedsiębiorcy zagranicznego – po prostu

Wystawiając fakturę polskiemu klientowi, zazwyczaj doliczasz do wartości netto 23% podatku VAT. Następnie VAT musisz sam odprowadzić do urzędu skarbowego.

W przypadku klientów zagranicznych, którzy są przedsiębiorcami, wystawiamy fakturę bez VAT z oznaczeniem „odwrotne obciążenie”, czyli podatek odprowadza sam klient zagraniczny.

Jak to wygląda w praktyce?

Wystawiając fakturę z odwrotnym obciążeniem w programie do fakturowania, postępujesz tak samo, jak w przypadku klienta z Polski. Różnica pojawia się przy podawaniu stawki VAT. W rubryce zamiast wprowadzać stawkę podatku zamieszczasz informację „nie podlega” lub „np”. Sprawia to, że cena netto staje się również ceną brutto. Ponadto powinieneś dopisać jeszcze adnotację ze zwrotem „odwrotne obciążenie”. Pamiętaj, aby na fakturze pojawił się numer VAT-UE kontrahenta, jeśli prowadzi on działalność w Unii Europejskiej.

Język i waluta faktury

Język faktury powinien być zrozumiały dla obu stron transakcji. W praktyce oznacza to najczęściej język angielski. Przedsiębiorca prowadzący KPIR może dokonywać w niej zapisów na podstawie dokumentów w języku obcym. Należy jednak pamiętać, że urząd podczas kontroli może poprosić o przetłumaczenie na język polski.

Dokument możesz wystawić w dowolnej walucie, aczkolwiek przy KPiR konieczne jest przeliczenie kwoty na złotówki. Przeliczenia należy dokonać na podstawie średniego kursu wg Narodowego Banku Polskiego na:

  • ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury (jeśli jest wystawiona przed wykonaniem usługi)
  • lub dzień wykonania usługi (jeśli fakturę wystawiasz po tym fakcie).

faktura dla osoby prywatnej z zagranicy

Faktura dla osoby prywatnej z zagranicy

Gdy wystawiasz fakturę osobie prywatnej za usługę lub towar dla których miejscem obowiązku podatkowego jest  Polska, cena może być w walucie obcej ale VAT musisz zapisać w złotówkach, po kursie jak wyżej.

Jak wystawić bezbłędną e-fakturę klientowi z zagranicy? Wypróbuj inFakt.

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.