Jak rozliczyć VAT za naprawę samochodu firmowego

Wiele wątpliwości u przedsiębiorcy budzi kwestia rozliczenia kosztów naprawy powypadkowej pojazdu firmowego zwłaszcza w kontekście prawa do odliczenia VAT. Zakłady ubezpieczeniowe niekiedy błędnie nie chcą zwrócić przedsiębiorcy VAT za części samochodowe, które podlegają wymianie powypadkowej. Jak rozliczyć VAT za naprawę auta firmowego?

Samochód firmowy a wybór formy likwidacji szkody

W przypadku, gdy posiadamy samochód służbowy w firmie, który uległ wypadkowi komunikacyjnemu z winy innego kierowcy, przedsiębiorcy przysługuje prawo do wypłaty odszkodowania z polisy OC sprawcy wypadku.

Przedsiębiorca będący poszkodowanym ma możliwość wyboru jednej z dwóch form likwidacji szkody tj.:

1) metodę kasową – ubezpieczyciel dokonuje wyceny kosztów naprawy pojazdu po stawkach rynkowych i wypłaca odszkodowanie na konto poszkodowanego. Przedsiębiorca sam decyduje, w jakim terminie dokonać naprawy pojazdu, u jakiego mechanika oraz w jakim zakresie dokonać naprawy pojazdu.

2) metodę rachunkową – poszkodowany przesyła ubezpieczycielowi fakturę za naprawę pojazdu dokonaną w dowolnym warsztacie lub w warsztacie, który ma podpisaną umowę z ubezpieczycielem. Faktura wystawiona przez warsztat, który dokonał naprawy pojazdu firmowego jest podstawą do zwrotu poniesionych kosztów naprawy przez zakład ubezpieczeniowy.

Prawo do odliczenia VAT za naprawę

Niezależnie od sposobu rozliczenia, to przedsiębiorca jest nabywcą usługi i w związku z tym powinien otrzymać fakturę VAT. Po dokonaniu naprawy samochodu służbowego lub otrzymaniu odszkodowania z zakładu ubezpieczeniowego na konto firmy, pojawia się problem, jak dokonać rozliczenia w podatku VAT.

Jeśli chodzi o prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT, to przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie przewidują odmiennych zasad odliczania tego podatku z faktur dokumentujących naprawy samochodowe w związku ze zdarzeniami objętymi ubezpieczeniem.

Od faktur VAT dokumentujących koszty naprawy, przedsiębiorca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego, niezależnie od tego, czy przedsiębiorca może zaliczyć koszt wynikający z faktur VAT do kosztów podatkowych w podatku dochodowym. W rozliczeniu podatku VAT nie ma ograniczeń związanych z rodzajem posiadanej polisy, wystarczy sama polisa OC, nie ma wymogu co do posiadania dobrowolnego ubezpieczenia autocasco czyli polisy AC.

Odliczenie przysługuje, jeśli samochód po naprawie jest dalej wykorzystywany do działalności gospodarczej przedsiębiorcy i służy do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Naprawa auta firmowego

Rozliczenie VAT za naprawę samochodu firmowego

1 kwietnia 2014r. weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, obowiązująca również obecnie. Zgodnie z jej treścią, podatnik ma prawo do odliczenia w 100% lub w 50% podatku VAT, od wydatków związanych z pojazdem wykorzystywanym do działalności gospodarczej.

W związku z tą nowelizacją czynni podatnicy VAT mogą odliczyć od napraw powypadkowych albo 50% albo 100% podatku naliczonego, w zależności od parametrów pojazdu oraz spełnienia dodatkowych wymogów. To powoduje pomniejszenie wypłaconego odszkodowania przez ubezpieczyciela o zapłacony przez przedsiębiorcę VAT w części w jakiej przysługuje mu prawo do jego odliczenia.

Podatnicy w zależności od rodzaju posiadanego pojazdu, który uległ wypadkowi mogą odliczyć VAT na dwa sposoby:

1) 100% VAT z faktury, którą wystawi mechanik za naprawę pojazdu – jeżeli wypadkowi uległ samochód ciężarowy lub samochód zaliczany do grupy pojazdów od których przysługuje prawo odliczenia VAT w 100%.

Prawo do odliczenia 100% VAT z faktury za naprawę przysługuję również od samochodów osobowych, które są wykorzystywane tylko i wyłącznie przez przedsiębiorcę do celów działalności gospodarczej, dla których prowadzona jest ewidencja przebiegu pojazdu tylko do celów podatku VAT. A przedsiębiorca zgłosił także ten fakt do urzędu skarbowego w terminie 7 dni od poniesienia pierwszego wydatku z nim związanego na druku VAT-26.

2) 50% VAT z faktury za naprawę pojazdu w przypadku samochodów osobowych wykorzystywanych w firmie w sposób mieszany.

Odliczenie podatku VAT od kosztów pośrednich związanych z wypadkiem samochodu firmowego

Analogicznie, przedsiębiorcy w przypadku konieczności holowania samochodu firmowego lub innych kosztów ubocznych związanych z wypadkiem jak np.: koszty wyciągnięcia pojazdu firmowego z rowu, mogą odliczyć z faktur za te usługi VAT w 100% lub 50% w zależności od parametrów samochodu. Niezależnie od tego czy ubezpieczyciel pokrywa powyższe wydatki w odszkodowaniu.

W związku z faktem, iż poszkodowany, który ma prawo do odliczenia VAT w 100% lub 50% z faktury za naprawę pojazdu, otrzyma odszkodowanie od ubezpieczyciela w kwocie pomniejszonej o VAT, który może odliczyć.

Natomiast w przypadku przedsiębiorców nie będących podatnikami podatku VAT (nie mają możliwości odliczyć VAT z faktury za naprawę pojazdu) ubezpieczyciel powinien wypłacić tym przedsiębiorcom odszkodowanie w wartości kwoty brutto poniesionych wydatków na naprawę pojazdu firmowego.

Termin odliczenia podatku VAT za naprawę powypadkową samochodu firmowego

Przedsiębiorcy będący podatnikami VAT posiadają prawo do odliczenia VAT z faktury dokumentującej powypadkową naprawę samochodu oraz z faktur za koszty dodatkowe związane z wypadkiem komunikacyjnym w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę z warsztatu albo w deklaracji podatkowej VAT-7/VAT-7K za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Chcesz rozliczać auto firmowe w prosty sposób?

  • Przetestuj inFakt za darmo.
  • Wystaw fakturę, dodaj koszt, opłać podatek wprost z inFaktu przez stronę www lub aplikację na smartfon.
  • Otrzymasz bezpłatne wsparcie specjalistów.
  • A gdy Twoje potrzeby wzrosną – inFakt zapewni Ci osobistą księgową lub księgowego.

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.