Zwrot towaru i faktura korygująca od sprzedawcy. Jakie są zasady rozliczania faktur korygujących w takiej sytuacji?

Dokonując transakcji zakupu i sprzedaży może dojść do sytuacji, w której część otrzymanych towarów lub usług podlega zwrotowi. Między innymi w takiej sytuacji, przedsiębiorca może otrzymać fakturę korygującą. Czy przedsiębiorca ma obowiązek zaksięgować fakturę korygującą? Jak rozliczyć fakturę korygującą otrzymaną od kontrahenta?

jak rozliczyć fakture korygującą

Faktura korygująca otrzymana od kontrahenta

Kwestię związaną z rozliczeniem faktur korygujących reguluje ustawa o podatku od towarów i usług.  Faktura korygująca jest dokumentem odnoszący się bezpośrednio do faktury, która potwierdza przebieg danego zdarzenia gospodarczego. W przypadku gdy kontrahent dostarczy nam fakturę korygującą, którą akceptujemy np. z uwagi na zwrot towaru, zmianę specyfikacji, uzyskanie dodatkowego rabatu, dokument staje się ostatecznym potwierdzeniem przebiegu transakcji.

Jak wskazał ustawodawca w przypadku gdy nabywca towaru lub usługi otrzyma fakturę korygującą, jest on zobowiązany do jej rozliczenia. Przedsiębiorca jest zobowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym tę fakturę korygującą otrzymał. Oznacza to, że otrzymanie faktury korygującej nakłada na przedsiębiorcę obowiązek rozliczenia naliczonego podatku VAT.

Jak rozliczyć fakturę korygującą w praktyce?

Przykład 1

Przedsiębiorca w kwietniu 2018 roku, dokonał zakupu 10 szt. towaru A o wartości 1.000 zł netto / szt. Faktura dotycząca zakupu towarów została wystawiona w ostatnim dniu kwietnia.  Towar został przywieziony 20 maja, a przy dostawie okazało się, że jedna sztuka jest uszkodzona. Na koniec maja przedsiębiorca otrzymał od kontrahenta fakturę korygującą na 1 szt towaru. W miesiącu kwiecień, na podstawie faktury, przedsiębiorca zaksięgował do kolumny 10 towary o łącznej wartości 10.000 zł, następnie w maju w składanej deklaracji VAT-7 za miesiąc kwiecień, przedsiębiorca odliczył 2.300 zł podatku VAT.

Na fakturze korygującej otrzymanej od kontrahenta została zmniejszona ilość towaru z 10 sztuk  do 9 oraz wartość z 10.000 zł na 9.000 zł.  Podatek VAT został skorygowany z wartości 2.300 zł na kwotę 2.070 zł. Zgodnie z ustawą o VAT przedsiębiorca jest zobowiązany do rozliczenia podatku VAT wynikającego z faktury korygującej. W deklaracji VAT-7 za maj, przedsiębiorca obniży podatek naliczony o kwotę – 230 zł.

Nieco inna sytuacja jest w przypadku gdy, przedsiębiorca nie dokonał odliczenia podatku VAT z faktury pierwotnej, a otrzymał fakturę korygującą. Wówczas jest on zobowiązany do rozliczenia podatku VAT z faktury korygującej w okresie, w którym dokona obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z faktury pierwotnej.