Ile wynosi zasiłek macierzyński na własnej działalności i czy będąc w ciąży można założyć firmę?

Jak zwiększyć wartość zasiłku macierzyńskiego? Od czego zależy wysokość zasiłku macierzyńskiego dla przedsiębiorców? Czy przedsiębiorcza mama ma prawo do urlopu macierzyńskiego? 11 najczęstszych pytań o zasiłek macierzyński. Zapraszamy do zapoznania się z zapisem materiału wideo.

Czy kobieta w ciąży może założyć działalność gospodarczą?

Karolina Szopa – inFakt.pl:

Niedawno publikowaliśmy zapis wywiadu na temat zasiłku macierzyńskiego z kobietami prowadzącymi działalność gospodarczą. Dzisiaj odpowiemy na ich pytania i podsumujemy zasady przyznawania tego świadczenia.

Nie ma żadnych przeciwskazań, aby kobieta będąca w ciąży albo pobierająca zasiłek macierzyński mogła założyć działalność gospodarczą. W takim wypadku świadczenie nie zostanie wstrzymane.

Przedsiębiorczym mamom nie przysługuje urlop macierzyński, co nie oznacza, że nie mogą otrzymać zasiłku macierzyńskiego. Aby dostać zasiłek macierzyński muszą spełnić określone warunki.

Czy przedsiębiorcza mama ma prawo do urlopu macierzyńskiego?

Warunkiem otrzymania zasiłku macierzyńskiego jest działalność i jest terminowe zgłoszenie się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego i oczywiście terminowe opłacanie składek. W odniesieniu do zasiłku macierzyńskiego nie obowiązuję okres wyczekiwania co oznacza, że do ubezpieczenia wystarczy zgłosić się przed dniem porodu.

Przedsiębiorcy opłacają składki na ubezpieczenia społeczne w tym dobrowolną składkę chorobową od zadeklarowanej kwoty, która ma swoje dolne i górne ograniczenia. Minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za dany rok dla osób opłacających „mały ZUS” oraz 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przedsiębiorców, którzy opłacają „duży ZUS”.

Maksymalna podstawa wymiaru składek na te ubezpieczenia to 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego i ta wartość dotyczy wszystkich przedsiębiorców. Po ustaleniu podstawy wyliczamy 2,45% tej kwoty i otrzymujemy wysokość składki chorobowej.

Prawo do wypłaty zasiłku macierzyńskiego mają przedsiębiorcy objęci dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe ustaję od miesiąca, za który nie opłacono składki w terminie lub opłacono ją w zbyt niskiej wysokości. Oznacza to, że nawet kilkudniowe opóźnienie w płatności może być przyczyną odmowy wypłaty tego świadczenia.

zasiłek macierzyński

Jak zwiększyć wartość zasiłku macierzyńskiego?

W celu ustalenia wysokości zasiłku macierzyńskiego bierzemy pod uwagę średnią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających wystąpienie niezdolności do pracy.

Przedsiębiorcy sami decydują od jakiej podstawy opłacają składki społeczne. Podwyższenie podstawy wymiaru jednej lub kilku składek oznacza proporcjonalne zwiększenie wartości zasiłku.

Jeżeli ubezpieczenie chorobowe trwa krócej niż 12 miesięcy, to jako dopełnienie do tej liczby brana jest pod uwagę minimalna podstawa dla kodu. Przy ustalaniu wysokości świadczenia decydujące znaczenie ma to, czy kobieta została zgłoszona do ubezpieczeń z kodem „małego”, czy też „dużego” ZUS-u.

Kobieta podlegająca ubezpieczeniu chorobowemu przez okres krótszy niż 1 pełny miesiąc kalendarzowy, otrzyma zasiłek macierzyński liczony od najniższej podstawy wymiaru składek dla swojego kodu.

Przez jaki okres wypłacane jest świadczenie?

W przypadku urodzenia 1 dziecka okres wypłaty zasiłku to 52 tygodnie. Z każdym kolejnym dzieckiem okres wypłaty tego świadczenia ulega wydłużeniu. Dodatkowo warto mieć na uwadze, czy kobieta woli przez 52 tygodnie otrzymywać 80% podstawy wymiaru zasiłku, czy przez 26 tygodni 100% tej podstawy, a przez kolejne 26 tygodni 60%.

W trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego kobieta może w dalszym ciągu prowadzić firmę. W takim wypadku opłaca jedynie składkę zdrowotną, ponieważ składki emerytalne i rentowe finansowane są z budżetu państwa za pośrednictwem ZUS- u. Drugą opcją jest tymczasowe zawieszenie działalności, w trakcie którego nie opłaca się żadnych składek.

Jeżeli nasunęły się jakiekolwiek pytania, własne doświadczenia, zapraszamy do komentowania.