Otrzymanie niekorzystnej decyzji podatkowej wcale nie oznacza, że przedsiębiorca musi zaakceptować wydane postanowienie. Zazwyczaj posiada możliwość,  którą jest odwołanie od decyzji urzędu skarbowego. Musi jednak zadbać o to w ściśle określonym terminie.

Błędna decyzja urzędu – można się odwoływać

Rzesze polskich przedsiębiorców nieustannie otrzymują z urzędów skarbowych różnorakie decyzje. Wśród najczęstszych znajdują się te dotyczące zakończenia kontroli podatkowej w firmie, określające lub korygujące kwotę podatku do zapłaty, czy opiniujące zaliczenia zwrotu VAT na poczet zaległych zobowiązań podatkowych.

Z większością wydawanych decyzji trudno się nie zgodzić. Może się jednak zdarzyć, że zdaniem przedsiębiorcy konkretne postanowienie jest błędne. Co wówczas? W takim przypadku należy po prostu interweniować. Jednym z – nazwijmy to, oręży – jest możliwość odwołania od decyzji urzędu skarbowego.

14 dni na odwołanie od decyzji urzędu skarbowego

W myśl przepisów przedsiębiorcy przysługuje prawo odwołania się od każdej decyzji urzędników wydanej po raz pierwszy. Żeby jednak podanie w ogóle zostało rozpatrzone, musi zostać wniesione w odpowiednim terminie. Właściciel firmy na wniesienie odwołania ma 14 dni od otrzymania decyzji w konkretnej sprawie. Do terminu tego nie wliczamy dnia doręczenia decyzji.

Może to ulec przesunięciu, o ile ostateczny termin przypada na sobotę, niedzielę lub święto, czyli dzień ustawowo wolny od pracy. Wówczas ulega on wydłużeniu do pierwszego dnia roboczego, następującego po dniu wolnym od pracy.

Odwołanie od decyzji US wniesione po upływie 14 dni od momentu otrzymania korespondencji nie jest przez urząd skarbowy rozpatrywane. W konsekwencji decyzja podatkowa staje się wiążąca i nie ma możliwości jej zaskarżenia.

Czym skutkuje odwołanie od decyzji urzędników?

Dobrze wiedzieć, jak przedstawia się dalszy przebieg procesu odwołania. Otóż po jego wniesieniu, decyzję powtórnie analizuje tzw. organ wyższego stopnia. Jeżeli organem I instancji jest naczelnik urzędu skarbowego, to organem II instancji, stojącym ponad nim, jest dyrektor danej izby skarbowej.

Urząd rozpatruje ponownie sprawę, mając na uwadze zarzuty, jakie przedsiębiorca wnosi przeciwko wydanej wcześniej decyzji, a więc to, co konkretnie jego zdaniem jest w niej nieprawdziwe lub wadliwe (odwołanie powinno to określać). Na rozpatrzenie wniosku dyrektor izby skarbowej ma dwa miesiące.

Błędna decyzja urzędu skarbowego

W przypadku, gdy nie przychyli się do odwołania i zdecyduje o podtrzymaniu decyzji wydanej przez naczelnika urzędu skarbowego, przedsiębiorca może skierować skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego to ostatni stopień w procesie odwoływania się od niekorzystnej decyzji urzędnika.

Szerzej o tym, jak odwołać się od decyzji urzędu skarbowego.

Chcesz być na czysto z urzędami w prosty sposób?

  • Przetestuj inFakt za darmo, poznaj zalety prostej księgowości online.
  • Wystaw bezbłędną e-fakturę w minutę przez stronę www lub aplikację na smartfon.
  • 6 dni w tygodniu możesz pytać o radę naszych specjalistów przez email lub telefonicznie.
  • Rozliczaj się samodzielnie w inFakcie lub wybierz sprawdzonego księgowego.

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.