Infakt wspiera Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Z radością informujemy, że firma Infakt została członkiem wspierającym Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Jesteśmy dumni, że nasza praca została uhonorowana certyfikatem potwierdzającym jakość podejmowanych działań. Doceniono naszą rzetelność i funkcjonowanie zgodnie z najwyższymi standardami etyki.

Infakt  rekomenduje różnorodne inicjatywy księgowe. Chętnie wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa na gruncie rachunkowości, proponując rozwiązania ułatwiające prowadzenie działalności gospodarczej. Cieszymy się, że wytężoną pracą przyczyniamy się do rozwoju pracowników i podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych w zakresie księgowości.

Stowarzyszenie Księgowych jest najstarszą i największą organizacją skupiającą przedstawicieli środowiska zawodowego związanego z rachunkowością i finansami w Polsce.

Jego misją jest kształcenie, rozwój i promocja nowych kadr specjalistów.

Członkowie odznaczają się wysokimi kompetencjami technicznymi oraz przestrzegają wysokich standardów etyki.