Kiedy przebudowę środka trwałego można zaliczyć do ulepszenia, a kiedy do remontu? Co się bardziej opłaca?

Każdy środek trwały w firmie wraz z jego eksploatacją ulega zużyciu i wymaga naprawy, dokupienia części lub remontu. Taka ingerencja nie pozostaje jednak bez konsekwencji – ulepszenie środka trwałego to wzrost jego wartości, a tym samym wyższa stawka amortyzacji. A co z kosztami? Odpowiedź w najnowszym inFakt TV 🙂

Środek trwały to wyjątkowa kategoria zakupów firmowych

Do środków trwałych w firmie zaliczamy te przedmioty, które planujemy używać dłużej niż rok. Może to być sprzęt elektroniczny, samochód, wyposażenie biura czy nieruchomość.

Z reguły  na taki składnik majątku przedsiębiorca przeznacza pokaźną sumę. Jeśli przekroczy ona 3 500 zł, to przedsiębiorca będzie musiał wprowadzić dany przedmiot do ewidencji środków trwałych i księgować co miesiąc amortyzację.

Ale co dzieje się z wyliczoną z góry amortyzacją, gdy wartość tego środka wzrośnie w trakcie użytkowania?

Ulepszenie środka trwałego trzeba odróżnić od zwykłego remontu

Ulepszeniem środka trwałego nie jest, jak mogłoby się wydawać, każda ingerencja mająca na celu poprawienie jego kondycji.

Wymiana jednego stłuczonego okna nie będzie ulepszeniem budynku, ale wymiana wszystkich okien w celu lepszej izolacji – tak.

O ulepszeniu mówimy w sytuacji:

  • przebudowy, rozbudowy, adaptacji czy modernizacji,
  • zyskania nowych funkcji przez środek trwały,
  • generowania wyższych przychodów przez dany środek trwały,
  • wzrostu wartości danego środka trwałego w stosunku do dnia jego przyjęcia do majątku firmy,
  • przekroczenia 3 500 zł w ciągu roku na wydatki poniesione w celu ulepszenia.

Jeśli więc przedsiębiorca podejmie kroki w celu ulepszenia środka trwałego, ale wydatki nie przekroczą 3 500 zł w ciągu roku, będzie je mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, a wartość danego środka trwałego nie wzrośnie (nie zmieniamy amortyzacji).

Ulepszony środek trwały to wyższe odpisy amortyzacyjne

Gdy przedsiębiorca stwierdzi, że dokonał ulepszenia środka trwałego, musi on zwiększyć jego wartość początkową o łączną sumę poniesionych wydatków.

Dokonuje odpowiedniego zapisu w ewidencji i – to jest, oczywiście, najważniejsze – zmienia wysokość odpisów amortyzacyjnych.

Wyższe odpisy pomniejszają z kolei podatek dochodowy do zapłaty.

Załóż bezpłatne konto i korzystaj!

  • Kontaktuj się z księgowymi od poniedziałku do soboty w godzinach 7 – 22
  • Czytaj praktyczny newsletter
  • Testuj księgowość online i fakturowanie – za darmo!

Załóż konto

Jeśli macie pytania – czekamy na nie pod adresem: info@infakt.pl.