Identyfikatory przelewów CIT


14 listopada 2019 2 min. czytania

Podatnicy i płatnicy dokonując przelewu do Urzędu skarbowego powinni oznaczać przelewy odpowiednim identyfikatorem. Jakie identyfikatory przelewów w spółce z o.o. są najczęściej spotykane w rozliczeniach związanych z podatkiem CIT?

Rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych

Do najczęstszych identyfikatorów zobowiązań podatkowych z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych należą:

  • CIT – rozliczany za miesiąc/kwartał/rok, dotyczący zobowiązań dla których nie ma obowiązku składania deklaracji (w tym zaliczki na podatek CIT);
  • CIT-10Z – deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów osiągniętych przez nierezydentów. Deklaracja dotyczy tak zwanego podatku u źródła;
  • CIT-11R – Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Wydatkowane na cele inne niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR;
  • CIT-6AR – Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych;
  • CIT-6R – Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • CIT-8 – Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
  • CIT-14 – Deklaracja o wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłat odsetek i dyskonta zrealizowanych w ramach emisji danej serii obligacji
Identyfikatory przelewów

Prawidłowe oznaczenie przelewu podatkowego pozwala w łatwy i szybki sposób przyporządkowania płatności z danym zobowiązaniem podatkowym. W praktyce najczęściej identyfikator przelewu jest taki sam jak symbol formularza, z którego wynika płatność. W przypadku gdy zobowiązanie podatkowe dotyczy danego okresu rozliczeniowego ważne jest oznaczenie płatności w sposób ułatwiający identyfikację okresu rozliczeniowego.

Np. CIT / Kw. III / 2019 – dla wpłacanej zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu