Kryptowaluty można nabywać nie tylko przez ich zakup, czy też w drodze miningu, czyli wykopywania. Możliwe jest również ich nabycie w drodze tzw. hard forka. Czy w takim wypadku należy wykazać przychód? Sprawdźmy relację na linii hard fork a podatek dochodowy.

Czym jest hard fork?

Hard fork to sytuacja, w której w wyniku aktualizacji sieci blockchain może dojść do rozwidlenia łańcucha bloków wykopanych kryptowalut. W wyniku hard forka może dojść do powstania nowej kryptowaluty, w takim przypadku osoby, które wykopywały kryptowaluty najczęściej otrzymują również nowopowstałe kryptowaluty, wytworzone w wyniku podziału łańcucha.
Pytaniem, jakie pojawia się tym przypadku jest to, czy takie pozyskanie kryptowalut stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
hard fork a podatek dochodowy

Hard fork a podatek

Kwestią opodatkowania nabycia kryptowalut w drodze hard forka zajmował się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
W  interpretacji indywidualnej z dnia 24 listopada 2017 r. 0114-KDIP3-1.4011.281.2017.1.EC tak zaprezentował swoje stanowisko w tej kwestii:

„Odnosząc się do rodzajów transakcji, jakie podatnik przeprowadzał/zamierza przeprowadzać na kryptowalutach wskazać należy, że przychód po stronie Wnioskodawcy powstaje nie tylko w sytuacji, gdy dochodzi do zamiany kryptowaluty/tokenów na walutę tradycyjną czy transakcji tradingowych typu przyjęcia pozycji krótkiej na danej krypto walucie, ale także wtedy, gdy ma miejsce zamiana jednej kryptowaluty na inną kryptowalutę, zamiana kryptowaluty na tokeny, a także gdy doszło do rozgałęzienia (tzw. hard-fork) ETH.”

W związku z powyższym należy stwierdzić, że nabycie kryptowaluty w drodze rozgałęzienia sieci blockchain stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
W takim wypadku przychód powstaje z chwilą rozgałęzienia sieci blockchain i postawienia do dyspozycji podatnika utworzonych w ten sposób nowych kryptowalut.
Wówczas powstaje przychód z nieodpłatnego świadczenia – w przypadku – jeżeli podatnik rozlicza przychody z obrotu kryptowalutami w ramach działalności gospodarczej. Należy określić jaka jest wartość rynkowa nabytych w ten sposób kryptowalut oraz dokonać odpowiedniego zapisu w księgach podatkowych. W przypadku, jeżeli w chwili powstania nowy rodzaj kryptowalut nie ma żadnej wartości rynkowej, a dopiero nabywa ją w wyniku dokonywanych na giełdzie transakcji przychód ten będzie miał wartość zerową.
Również powstały w tym momencie powstaje przychód u osoby, która dokonuje obrotu kryptowalutami poza działalnością gospodarczą. Różnica jest jednak taka, że w takim przypadku osoba ta wykazuje przychód dopiero w rozliczeniu rocznym.
Bitcoin a PIT – jak rozliczyć podatek z kryptowalut? Bazę wiedzy od inFakt znajdziesz tutaj

Soft fork a podatek

Soft fork, to aktualizacja sieci, która nie prowadzi do wytworzenia nowych kryptowalut, dlatego też jest obojętny z punktu widzenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu