Godzinowe minimalne wynagrodzenie za pracę


28 lipca 2016 1 min. czytania

Już od 1 stycznia 2017 r. nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw wprowadza szereg zmian ważnych dla przedsiębiorców oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia.

Najważniejszą z nich jest zapis w projekcie, w której sejm uchwalił ustawę o minimalnej stawce godzinowej wynoszącej 12 złotych brutto dla pracujących na podstawie umowy zlecenia i osób samozatrudnionych. Stawka ta ma być waloryzowana w zależności od wzrostu płacy minimalnej.
Godzinowe minimalne wynagrodzenie za pracę
W nowelizacji ustawy przewidziano również sankcje za naruszenie przepisów o zapewnieniu minimalnej stawki godzinowej. (…)Kto, będąc przedsiębiorcą albo działając w imieniu przedsiębiorcy albo innej jednostki organizacyjnej, wypłaca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi wynagrodzenie za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług w wysokości niższej niż obowiązująca wysokość minimalnej stawki godzinowej, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.(…)
W nowelizacji zrezygnowano z zapisu dotyczącego kwoty minimalnego wynagrodzenia do 80 proc. dla młodych pracowników.
 
 

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu