Generowanie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

W programie można w łatwy sposób wygenerować wydruk podatkowej księgi przychodów i rozchodów, która jest generowana automatycznie na podstawie wprowadzonych do systemu dokumentów przychodowych i kosztowych.

1. Po zalogowaniu się do systemu przejdź do zakładki Raporty księgowe. Na przeglądzie poniżej Podsumowania znajduje się Lista KPiR. W tym miejscu można sprawdzić przychody i koszty z danego okresu oraz wydrukować podatkową księgę przychodów i rozchodów za ostatnie dwa okresy.
2. Przejdź do zakładki KPIR.
3. Kliknij w kwadrat obok wybranego miesiąca.
4. Wybierz opcję Drukuj.
5. Zostanie wygenerowany podgląd podatkowej księgi przychodów i rozchodów, który można wydrukować. Status KPiR zmieni się na „wydrukowany”.
6. Tutaj zobaczysz przykład wydrukowanej podatkowej księgi przychodów i rozchodów.