Forma i treść wypowiedzenia


12 października 2017 2 min. czytania

Jeżeli pracodawca podejmie decyzję o zwolnieniu pracownika, powinien dopełnić wszystkich formalności związanych z rozwiązaniem umowy. Jaka forma i treść wypowiedzenia jest skuteczna?

Forma i treść wypowiedzenia

Aby wypowiedzenie umowy było skuteczne powinno zostać sporządzone w odpowiedniej formie. Zgodnie z art. 30 § 3. Oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie. Oznacza to, że wypowiedzenie powinno zostać złożone w formie pisemnej, za którą będzie się  uważało przedłożenie dokumentu z własnoręcznym podpisem. Brak wzmianki o rygorze nieważności wypowiedzenia w razie niezachowania formy pisemnej, sprawia że jest ono skuteczne również, gdy przybrało inną formę. Inna forma wypowiedzenia przyjmuje formę oświadczenia woli jednej ze stron. Wypowiedzenie jest traktowane jako oświadczenie woli zgodnie z art. 60 kodeksu cywilnego, a mianowicie wola może być wyrażona przez każde zachowani, które ujawnia ją w sposób dostateczny, w tym również w postaci elektronicznej.
Forma i treść wypowiedzenia
Wypowiedzenie będzie skuteczne po upływie okresu wypowiedzenia, nawet jeżeli narusza nakaz formy pisemnej. Bardzo ważnym elementem wypowiedzenia jest, umieszczanie w nim pouczenia o przysługującym pracownikowi prawie do odwołania do sadu pracy (art 30 § 5 kodeksu pracy) .
Czyli wskazanie:

  • Art. 264. § 1. Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę.
  • Wskazanie sądu do którego pracownik, ma prawo się odwołać.

W przypadku wypowiedzenia liczonego w tygodniach, za początek od którego naliczamy okres wypowiedzenia uważa się pierwszą sobotę po dniu, w którym pracodawca wręczył wypowiedzenie, Natomiast w przypadku liczenia wypowiedzenia w miesiącach – na pierwszy dzień miesiąca, a nie dzień złożenia pisma wypowiadającego.
 

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu