Food track a nowe kasy fiskalne


30 lipca 2020 3 min. czytania

Od 1 lipca 2020 nowe kasy fiskalne tzw. kasy on-line miały dotyczyć hoteli i placówek świadczących usługi gastronomiczne. Czy przepisy dotyczące obowiązku stosowania kas on-line będą dotyczyć także food track-ów? (z uwagi na COVID zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2021).

Opis zdarzenia przyszłego

Przepisy dotyczące obowiązku stosowania nowych kas fiskalnych przez punkty gastronomiczne, literalnie nie określają czy nowe kasy fiskalne powinny być także używane przez punkty gastronomiczne typu food track. Brak doprecyzowania przepisów w tym zakresie stało się podstawą do wystąpienia o indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego.

Wnioskodawca, przedsiębiorca świadczy usługi gastronomiczne z tzw. food tracka. Nie posiada stacjonarnej placówki gastronomicznej. Sprzedaż odbywa się w poszczególnych miejscach przez czas trwania eventu. Dodatkowo sprzedaż produktów odbywa się na podstawie umów zawartych z organizatorami danego eventu. Opisując stan przyszły, przedsiębiorca zaznaczył, że potrawy oraz produkty przygotowywane są na miejscu z półproduktów. Dodatkowo sprzedaż jest rejestrowana na kasie z elektronicznym zapisem kopii.

Pytanie wnioskodawcy

W nawiązaniu do przedstawionego stanu faktycznego, wnioskodawca poprosił o odpowiedź dotyczącego obowiązku wymiany dotychczas stosowanej kasy fiskalnej na tzw. kasę on-line. Stosowania jej do ewidencjonowania sprzedaży od dnia 1 lipca 2020 r. Dodatkowo czy po dniu 30 czerwca 2020 r. w dalszym ciągu może korzystać z dotychczasowej kasy fiskalnej? (z uwagi na COVID zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2021).

Zdaniem wnioskodawcy, zgodnie z:

Art. 145b 1, podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii w terminie:

2) do dnia 30 czerwca 2020 r. – do:

a) świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania

obowiązek dotyczy wyłącznie usług gastronomicznych świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne. W związku z tym, że podatnik prowadzi sprzedaż typu „food truck”, nie ma obowiązku wymieniać dotychczasowej kasy fiskalnej . Dodatkowo w dalszym ciągu będzie mógł może z dotychczasowej kasy fiskalnej.

nowe kasy online

Zdaniem organów podatkowych

Zdaniem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej indywidualnej interpretacji podatkowej z dnia 22.06.2020 o numerze 0111-KDIB3-2.4012.281.2020.2.MN :

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Jak podkreśla Dyrektor KIS, znowelizowana ustawa o podatku VAT wskazuje terminy i grupy podatników, których obejmie obowiązek posiadania kasy on-line. Podatnicy nie, prowadząc działalność w innym obszarze niż określone w ustawie, nie są objęci obowiązkiem posiadania kas fiskalnych on-line.

Oznacza to, że w ich przypadku ewidencja sprzedaży może być prowadzona z wykorzystaniem dotychczasowych kas fiskalnych.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu