Firma rodzinna – co można amortyzować?


14 sierpnia 2015 3 min. czytania

Pomoc bliskim w prowadzeniu biznesu jest częstą praktyką. Szczególnie w przypadku jednoosobowej działalności majątek firmowy często miesza się z majątkiem osobistym przedsiębiorcy. Wsparcie rodziny jest cenne, ale trzeba uważać żeby wszystko odpowiednio rozliczać i dokumentować.

Majątek rodzinny = majątek firmowy?

Niejednokrotnie przedsiębiorcy korzystają ze składników prywatnego majątku rodziny np. z samochodu czy sprzętu komputerowego. Wydatki związane z używaniem prywatnych przedmiotów w związku z prowadzoną działalnością z reguły można rozliczać w kosztach uzyskania przychodów. To jednak w jakim zakresie będzie przedsiębiorcy przysługiwało prawo do rozliczania samych przedmiotów zależy od prawa własności. Możemy wyróżnić tu następujące sytuacje:

 • użytkowanie środków trwałych należących do innego członka rodziny. W tym przypadku nie jest możliwe uznanie użytkowanego elementu majątku za podlegającego amortyzacji, nawet wtedy, gdy spiszemy umowę użyczenia.
 • korzystanie z przedmiotów, których przedsiębiorca jest współwłaścicielem z innymi członkami rodziny. Takie składniki majątkowe można amortyzować, ale tylko do wysokości udziału przedsiębiorcy we współwłasności.
 • korzystanie ze składników majątku będących przedmiotem własności współmałżeńskiej.

Mama, tata i dziecko oraz dwa samochody

Majątek firmy rodzinnej a współwłasność małżeńska

O współwłasności małżeńskiej mówi się wtedy gdy dany przedmiot został nabyty w trakcie trwania małżeństwa przez obydwoje z małżonków lub jednego z nich jeśli małżonkowie tym czasie nie mają rozdzielności majątkowej.

W przypadku współwłasności małżeńskiej mogą mieć miejsce dwie sytuacje:

 • Środek trwały np. samochód jest wykorzystywany w działalności gospodarczej przedsiębiorcy oraz w odrębnej działalności prowadzonej przez drugiego małżonka. Wówczas każdy z małżonków dokonuje odpisów amortyzacyjnych od połowy wartości początkowej środka trwałego.
 • Środek trwały jest wykorzystywany gospodarczo tylko przez jednego małżonka. W takiej sytuacji nic nie stoi na przeszkodzie, aby dokonywać odpisów amortyzacyjnych od pełnej wartości początkowej przedmiotu (a więc małżonków nie obowiązuje zasada amortyzacji tylko do wysokości udziału we współwłasności).

I jeszcze praktyczna wskazówka – wspólny samochód może zostać uznany za środek trwały w firmie rodzinnej nawet w sytuacji, gdy w dowodzie rejestracyjnym tego pojazdu widnieje wyłącznie drugi z małżonków. Rejestracja samochodu jest bowiem jedynie czynnością administracyjną i nie ma ona wpływu na prawo własności pojazdu.

Chcesz rozliczać firmę rodzinną w prosty sposób?

 • Przetestuj inFakt za darmo, poznaj zalety prostej księgowości online.
 • Wystaw bezbłędną e-fakturę w minutę przez stronę www lub aplikację na smartfon.
 • 6 dni w tygodniu możesz pytać o radę naszych specjalistów przez email lub telefonicznie.
 • Rozliczaj się samodzielnie lub wybierz sprawdzonego księgowego.

Załóż testowe konto.

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu