Czym są faktury zbiorcze? Wystawiają je stacje benzynowe za paliwo tankowane przez przedsiębiorców

Z początkiem 2013 r. pojawiła się opcja wystawiania faktur, które dokumentują szereg transakcji zawartych w jednym miesiącu z jednym nabywcą. Potocznie są one okreslane jako faktury zbiorcze. Czy wraz ze zmianami w VAT z początkiem 2014 r. wystawianie faktur zbiorczych jest nadal możliwe?

Czym jest faktura nazywana „zbiorczą”?

Do końca 2012 roku faktura nazywana zbiorczą dokumentowała jedynie sprzedaż o charakterze ciągłym, np. zakup mediów. Natomiast od 2013 roku takim mianem określa się także jedną fakturę dokumentującą pewne transakcje z danym kontrahentem, które miały miejsce w jednym miesiącu. Może to być zarówno zakup usług, jak i towarów. Liczba sprzedaży na fakturze zbiorczej zależy w pełni od woli sprzedawcy, aczkolwiek tę kwestię warto uzgodnić z klientem.

Jakie były zasady wystawiania faktur „zbiorczych” w 2013 r.?

Firmy, które często przeprowadzają transakcje z jednym kontrahentem, mogą uznać, że wystawianie pojedynczych faktur jest uciążliwe. W 2013 roku ułatwieniem dla takich przedsiębiorców była możliwość wystawienia jednego dokumentu w sytuacji, gdy nabywca był ten sam, a transakcje miały miejsce w ciągu jednego miesiąca.

Należy tu podkreślić, że takie rozwiązanie nie było obligatoryjne, a jedynie miało na celu uproszczenie fakturowania. Dodatkowo faktura zbiorcza na rzecz jednego kontrahenta nie musiała uwzględniać wszystkich przeprowadzonych z nim w danym miesiącu transakcji, a jedynie dowolnie wybrane przez sprzedawcę.

Taką fakturę należało wystawić najpóźniej ostatniego dnia miesiąca, w którym dokonano ujętych na nich transakcji. Nie miało znaczenia, którego dnia miesiąca miały miejsce transakcje.

Zasady wystawiania faktur zbiorczych w 2014 r.

Co ciekawe, znowelizowana ustawa o VAT, która obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku nie zawiera już fragmentu, który wprost dopuszczał tzw. faktury zbiorcze. Nie oznacza to jednak, że taka możliwość nie istnieje.

1. Czy w 2014 r. można wystawiać faktury zwane zbiorczymi?

Na szczęście jednak dla przedsiębiorców, którzy do tej pory korzystali z faktur zbiorczych brak bezpośredniego wskazania w ustawie nie wyklucza możliwości dokumentowania jedną fakturą większej liczby transakcji. Taka możliwość bierze się z ogólnego terminu wystawiania faktur, a także tego, że według ogólnej zasady obowiązek podatkowy nie wiąże się z terminem wystawienia faktury.

2. Jakie są nowe terminy wystawiania faktur zbiorczych?

Według podstawowego terminu fakturę należy wystawić najpóźniej do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonana została dostawa towarów albo wykonano usługę. Ogólna zasada mówi też, że termin rozliczenia VAT nie ma jednak związku z terminem wystawienia faktury. A zatem nie ma znaczenia ile sprzedaży towarów lub usług z danego okresu dla danego nabywcy zostanie udokumentowane fakturą. Przepisy w żaden sposób nie ograniczają tej liczby. Podobnie jak przed 2014 r. zależy to od sprzedawcy.

Przykład
Firma dokonała sprzedaży usług graficznych w trzech terminach: 2 stycznia, 10 stycznia i 25 stycznia. Każda z faktur za te usługi powinna zostać wystawiona nie później, niż 15 lutego. Zamiast wystawiać 3 faktury, sprzedawca może ująć te 3 styczniowe usługi na jednej fakturze – o ile tylko zostały wykonane na rzecz jednego klienta. Oczywiście, wystawienie 3 różnych dokumentów także jest poprawne.

Co ważne, w porównaniu z 2013 r. termin fakturowania jest w tym przypadku dłuższy. Dla przypomnienia – wcześniej był to ostatni dzień danego miesiąca, w którym miały miejsce transakcje zawarte na fakturze zbiorczej.

Taka faktura zawierająca kilka dostaw towarów niczego nie zmienia w rozliczeniach nabywcy. Może ona posłużyć do rozliczenia kosztu również wtedy, gdy firma chce rozliczyć np. tylko jedną z wyszczególnionych dostaw.

Faktury zbiorcze – jakie efekty daje ich stosowanie?

Faktura zbiorcza daje oszczędność czasu jeśli chodzi o obowiązki księgowe. Wymierną korzyścią jest mniejsza liczba dokumentów, a co za tym idzie mniejsze koszty ich wystawiania, księgowania i przechowywania.

Warto jednak pamiętać, że kwestia faktur zbiorczych może nie być wygodna dla kontrahenta, który dokonuje łącznej płatności za szereg transakcji, a być może wolałby opłacać pojedyncze transakcje. Dlatego kwestię liczby transakcji wyszczególnionych na fakturze najlepiej jest ustalić z nabywcą.